Privacyverklaring

Susanova.be is een uitgave van Pantarein Publishing. Pantarein Publishing gaat zorgvuldig om met gegevens van abonnees, gebruikers van haar producten en diensten en klanten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Privacybeleid bij abonnering

A. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring dient om u te informeren over de activiteiten voor geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, door Pantarein Publishing, voor de hieronder beschreven doeleinden.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is het van cruciaal belang dat u ons de gevraagde persoonsgegevens verstrekt om uw registratie te verwerken en u onze interactieve producten en diensten aan te bieden. Als we deze persoonsgegevens niet kunnen verzamelen, bestaat de kans dat we uw registratie niet kunnen verwerken of dat we u onze producten of diensten niet kunnen aanbieden. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in dit artikel omschreven doeleinden.

U verklaart en garandeert dat de door u verstrekte persoonsgegevens u toebehoren en dat deze betrouwbaar, accuraat en up-to-date zijn. U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging in uw persoonsgegevens en dit volgens de procedure vermeld in deel C.

B. Rechtsgrond en doeleinden van de gegevensverwerkingsactiviteiten

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrond:

  1. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokken persoon of ter uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van deze persoon:
  • uw registratieaanvraag beheren om uw abonnement te activeren, wat een controle van uw identiteit vereist. Indien zich tijdens het registratieproces een incident voordoet, is het mogelijk dat wij binnen de 48 uur met u contact opnemen om de registratie af te ronden.
  • interactieve producten of diensten aanbieden die beschikbaar zijn voor u als (proef)abonnee en/of gebruiker van de nieuwsbrief en onze relatie met u beheren, onderhouden en controleren, hierin begrepen het versturen van communicaties over de producten en diensten die u van ons ontvangt, vragen en klachten behandelen en, indien van toepassing, producten en facturen versturen.
  • enquêtes uitvoeren over de producten en diensten, ten einde Pantarein Publishing toe te laten de graad van tevredenheid te evalueren en te verbeteren

2. gerechtvaardigd belang:

  • uw identiteit controleren teneinde fraude te voorkomen,
  • tevredenheidsenquêtes houden over de producten en diensten waartoe u toegang heeft,
  • ons helpen meer te weten te komen over u als (proef)abonnee of gebruiker van de nieuwsbrief, inclusief profilering op basis van analyse van de persoonsgegevens verkregen door uw gebruik van onze interactieve producten en diensten, hoe u wenst gecontacteerd te worden en andere aspecten van de ontwikkeling van de contractuele relatie, zodat we u een gepersonaliseerde dienst kunnen aanbieden op basis van uw voorkeuren en interesses. Deze activiteiten omvatten in geen geval de geautomatiseerde verwerking van gegevens waaraan juridische gevolgen zouden kunnen worden verbonden, noch een grondige evaluatie op geautomatiseerde wijze van aspecten van uw persoonlijkheid. Onze profileringsactiviteit wordt altijd op gematigde wijze uitgevoerd, met een duidelijke balans tussen uw recht op privacy en de missie van Pantarein Publishing en susanova.be.

U kan zich op elk moment verzetten tegen deze verwerking door gebruik te maken van de procedure voorzien in deel C.

C. Rechten van de betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Volgens de huidige gegevensbeschermingswetgeving kunt u uw rechten op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen op het e-mailadres info@susanova.be, of het adres Sint Hubertusdreef 12, 3150 Haacht, met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document dat uw identiteit bewijst.

U kan daar tevens terecht om het gebruik van uw persoonsgegevens te bespreken.

indien u meent dat één van uw rechten inzake persoonsgegevens werd geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of via contact@apd-gba.be

D. Ontvangers

Conform de voorwaarden in deel B, zal Pantarein Publishing uw gegevens niet doorgeven aan derden.

Mailings

Abonnees van het vroegere Mblad, abonnees van Susanva en proefabonnees zijn automatisch ingeschreven op de wekelijkse nieuwsbrief van Susanova. Zij ontvangen ook informatieve mails. Abonnees die hun abonnement niet verlengen of proefabonnees die geen abonnement nemen, worden niet automatisch uitgeschreven. In elke nieuwsbrief is echter steeds een mogelijkheid voorzien om u uit te schrijven.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag en cookies

Op susanova.be worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast wordt bij het aanbieden van diensten gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Susanova.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van susanova.be geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over het gebruik van cookies.

Links naar andere websites

U kan uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kan u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kan dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.
Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser of klik op een van de onderstaande links van uw browser:

• Cookie-instellingen Internet Explorer
• Cookie-instellingen Firefox
• Cookie-instellingen Google Chrome
• Cookie-instellingen Safari
• Cookie-instellingen Opera

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten

Wil u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wil u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kan u een e-mail sturen naar info@susanova.be.

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kan u deze mailen naar info@susanova.be.