DEC

DEME is een wereldspeler op het gebied van baggeren, oplossingen voor de offshore energie-industrie, infra-marine en milieu.

11931 011 Dann

Pilootonderzoek naar wateruitwisseling tussen Antwerpse bedrijventerreinen

Blue Gate Antwerp, het circulaire bedrijventerrein in de haven van Antwerpen, krijgt vorm. Ook op de percelen errond staan infrastructuurwerken op stapel. DEC NV, de milieudochter van baggerbedrijf DEME, wil van dit momentum gebruikmaken om te onderzoeken of wateruitwisseling tussen de verschillende terreinen mogelijk is.