‘Wat begint als meten, gebruiken we later om te ontzorgen’: de ‘Total Waste’-aanpak van Renewi

Waste-to-productbedrijf Renewi ontwikkelde een ruim aanbod aan diensten om het afvalmanagement van bedrijven te optimaliseren. Afhankelijk van de behoefte van de klant kan daar ophaling, nasorteren, sensibiliseren en zelfs consultancy bij horen.

Koenraad Coel | 10 november 2023
Renewi Sfeerbeelden 88

In een circulaire economie hergebruiken of recycleren we afval als grondstof voor nieuwe producten. Om onze reststromen vlot te kunnen verwerken, moeten we ze wel zo zuiver mogelijk en gescheiden houden. Dat maakt afvalmanagement er niet makkelijker op. Het nieuwe afvalstoffenreglement VLAREMA 8 verplicht Vlaamse ondernemingen bijvoorbeeld om 24 verschillende soorten afval te sorteren. Daarom zet Renewi volop in op ontzorging, met zijn nieuwe ‘Total Waste’-aanpak.

Dries De Pauw, directeur sales en marketing bij Renewi: “Onze ‘Total Waste’-aanpak houdt in dat we het afvalbeheer van een organisatie van A tot Z verzorgen: van afval voorkomen tot het ophalen en verwerken van bedrijfsafval, inclusief de logistieke, administratieve en alle andere praktische regelingen die bij het afvalgebeuren komen kijken. We gaan nog een stap verder dan alleen afvalmanagement: met onze achtergrond in afvalverwerking zijn we een ideale partner om mee te denken over ecodesign, duurzame processen, rapportering … Ons uiteindelijke doel is de klant helpen om geen restafval meer te produceren (d.w.z. het gedeelte van afval waarbij geen hergebruik of recyclage meer mogelijk is)”.

Hoe ziet die ‘Total Waste’-aanpak er in de praktijk uit?

De Pauw: “Dat verschilt naargelang de context. In een productieomgeving gaat het vaak over het optimaliseren van de logistieke flow. Er staan bijvoorbeeld rolcontainers langs de productielijnen, die met elektrische treintjes opgehaald worden. Onze ingenieurs voeren dan afvalscans uit om te bepalen hoe groot die containers moeten zijn, en volgens welk schema ze verzameld worden. Als de werkomgeving een kantoor is, is het de ambitie om naar een zero waste office te gaan. We doen dat via ons Ecosmart-programma, waarbij we werknemers sensibiliseren én helpen om al hun afval nauwgezet te sorteren. Binnen dat programma schakelen we ook afvalcoaches in, want veel mensen zijn nog onzeker over wat waar hoort. Onze afvalcoaches plaatsen dan een ‘twijfelbak’ die ze daarna analyseren, samen met de medewerkers. Dat is een hands-on manier om mensen mee te krijgen.”

“We hechten ook veel belang aan afvalpreventie. Op dat vlak valt er nog veel te winnen, zeker als het gaat over onnodige verpakkingen die al gauw in de afvalbak terechtkomen. En er is veel vraag naar consultants die klanten kunnen bijstaan om bijvoorbeeld een SBTi-traject te starten (Science Based Targets initiative, red.). Dan komen onze kennis en competenties goed van pas.”

Foto Dries

"Ons doel is een toonaangevend waste-to-product-bedrijf te worden"

Dries De Pauw (Renewi)

Wat zijn de voordelen van de ‘Total Waste’-aanpak?

De Pauw: “In de eerste plaats willen we onze klanten ontzorgen, zodat ze zich kunnen focussen op de kernactiviteiten van hun organisatie. Dat houdt uiteraard in dat wij ervoor zorgen dat onze klanten volledig voldoen aan wet- en regelgeving. Cruciaal dus, als je weet dat die wetgeving voortdurend wordt bijgesteld en verandert. Met de ‘Total Waste’-aanpak richten we ons ook op de totale kost van het afvalmanagement. We helpen klanten besparen op de afvalfactuur zelf, maar ook op dingen zoals interne logistiek, overbodig verpakkingsmateriaal, planning ...”

Binnenkort zullen veel van jullie klanten aan de Europese CSRD-richtlijn moeten voldoen, en dus moeten rapporteren over hun impact op mens en klimaat. Heeft dat gevolgen voor jullie werking?

De Pauw: “Met een goed afvalbeleid kan een onderneming haar scope 3-emissies reduceren. Dat is de indirecte uitstoot in de waardeketen, bijvoorbeeld doordat een bedrijf afval laat verbranden. Wij helpen bedrijven om hun scope 3-emissies te verlagen door maximaal in te zetten op afvalpreventie, -hergebruik en -recyclage. Maar we kunnen met onze expertise ook helpen bij het rapporteringsproces zelf. We leveren sowieso de nodige cijfers rond afvalmanagement en we kunnen gespecialiseerde rapportage aanbieden naargelang de behoeften van de klant. Indien gewenst kan dat zelfs via een rechtstreekse interface met de systemen van een klant. Dan kan die facturen raadplegen, orders doorgeven en allerlei informatie raadplegen en integreren in rapporten. Voor enkele klanten hebben we al zo’n digitale één-op-één-verbinding gemaakt. Dat waren toen de pioniers: met de reglementering die er nu aankomt, zien we die vraag steeds vaker opduiken.”

“Uiteindelijk zullen ook minder grote bedrijven aan de rapporteringsvereisten moeten voldoen. Wij bereiden ons al voor om hen daarbij te helpen, eventueel in samenwerking met anderen. Renewi doet zelf al langer aan financiële en duurzaamheidsrapportage en onze kerncompetenties sluiten dicht aan op dat thema. We willen die expertise ook ten dienste van onze klanten stellen.”

Wat brengt de toekomst voor Renewi?

De Pauw: “Ons doel is een toonaangevend waste-to-product-bedrijf te worden. Ons businessmodel heeft twee focuspunten. Aan de ene kant verkopen we diensten, zoals in de ‘Total Waste’-aanpak: bronsortering, ophalen, nasorteren, consultancy. Alles om het afvalbeleid van onze klanten te ontzorgen en efficiënter te maken. Recent hebben wij bij voorbeeld de zero waste-container geïntroduceerd, voor klanten die niet genoeg ruimte op de vloer hebben. Daarin mogen droge fracties van papier en karton, metalen, harde plastics, folies en hout samen. Dankzij onze state of the art nasorteerlijn in Gent scheiden wij die vijf stromen zonder problemen.”

Aan de andere kant gaan we ook aan de slag met de materialen die we inzamelen. We zullen bijvoorbeeld papier en karton sorteren op kwaliteit en dan verbalen en verkopen om nieuw papier te produceren. Die omzetting van afval naar secundaire grondstoffen, daar willen we steeds verder in gaan.”

Innovatie en technologie zullen in deze context steeds meer drijvende krachten zijn. Onlangs startten wij, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een systeem van machine learning: aan de hand van tienduizenden foto’s hebben we een Artifical Intelligence-programma geleerd om verschillende materialen te herkennen. Nu testen we dat met camera’s op onze vrachtwagens, die bij de ophaling registreren wat er in de rolcontainers zit. Wij moeten die wettelijk gezien controleren op fout sorteren. Maar op termijn kunnen we die technologie ook ten dienste van onze klanten stellen, in de vorm van camera’s bij kleinere afvalcontainers die je waarschuwen als je fout sorteert. Wat begint als meten, gebruiken we later om te ontzorgen. Dat is de ‘Total Waste’-aanpak.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!