Plus VVSG rondt pilootproject af: “SDG’s hebben veel te bieden voor lokale besturen”

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is al sinds de ondertekening van de SDG’s bezig met sensibilisering. Jaar na jaar groeide de belangstelling van lokale besturen en kwamen er meer vragen over de concrete aanpak. Daarom startte de VVSG in 2017 met een pilootproject om steden en gemeenten te begeleiden.

Katleen Put | 20 oktober 2020
Proefproject gemeenten VVSG
Gemeenten die met de SDG’s werken, zien sneller verbanden en mogelijke samenwerkingen, merkt de VVSG.
VVSG

Uit een groep van vijftig kandidaten selecteerde de VVSG twintig deelnemers voor een intensieve samenwerking voor drie jaar (waaronder stad Harelbeke). Elke stad of gemeente werkte op drie sporen: sensibilisering, politiek draagvlak en beleid. Voor elk van die sporen ontwikkelde de VVSG werkinstrumenten, aanbevelingen en ondersteunend materiaal. De concrete aanpak konden de lokale besturen zelf kiezen.

Meerjarenplan opmaken

“Het idee is dat de drie sporen op elkaar inwerken”, vertelt Jules De Winter van de VVSG. “Om een effectief duurzaam beleid te kunnen voeren, moet er genoeg draagvlak zijn bij het publiek en de politici. Tegelijk creëert een duurzaam beleid ook meer draagvlak.”

“Binnen het pilootproject vroegen we de gemeenten om de SDG’s te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan (2020-2025). Zoiets kan op verschillende manieren. De SDG-cirkeloefening is een mooi voorbeeld: daarmee kunnen gemeenten in kaart brengen wat ze nu al bijdragen aan de SDG’s en wat ze in de toekomst nog willen doen. Gemeenten die met de SDG’s werken, zien sneller verbanden en mogelijke samenwerkingen. Subsidies voor energierenovatie zijn bijvoorbeeld niet alleen goed voor het klimaat, ze verlagen ook de energiekosten en daardoor ook de ongelijkheid. Zo kunnen maatregelen in verschillende domeinen elkaar versterken.”

Begeleiding op maat

Eind 2019 rondden alle deelnemende gemeenten hun Strategisch Meerjarenplan 2020-2025 af. Daaruit bleek dat het pilootproject vruchten had afgeworpen: meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten gebruikte de SDG’s voor hun meerjarenplan. “Het project heeft een positieve dynamiek teweeggebracht bij de lokale besturen”, zegt De Winter. “Ze zien het beleid van hun stad of gemeente in een breder kader en zijn vaak ook bereid om dat beleid bij te sturen om duurzamer te worden.”

“Het pilootproject heeft ons wel enkele belangrijke lessen geleerd. Zo is er grote vraag naar concrete tools en werkwijzen. Lokale besturen hebben geen tijd om allemaal apart het warm water uit te vinden, en dat zou ook niet efficiënt zijn. De tools die we hebben uitgewerkt gaan we dus zeker verder verspreiden. Het is ook nuttig om lokale besturen met elkaar in contact te brengen, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Tegelijk blijven we een aanpak op maat hanteren voor de lokale besturen. Er is nu eenmaal geen one-size-fits-all-plan. De komende jaren werken we verder met de resultaten en de producten van het piloottraject en gaan we SDG-opleidingen geven. We hopen zoveel mogelijk lokale besturen warm te maken om met de SDG’s aan de slag te gaan.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.