Plus VN-rapport vraagt alle hens aan dek voor het klimaat

Tegen het einde van de eeuw stevent de aarde af op een temperatuurstijging van 3 graden of meer. In een nieuw klimaatrapport wijzen VN-experts op de nood aan een snelle, daadkrachtige omslag naar hernieuwbare energie en minder CO2-uitstoot. "Iedereen moet mee in het bad".

Fran Herpelinck | 8 oktober 2018
Ezra Comeau Jeffrey 321695937

Twee maanden voor de VN-klimaattop in het Poolse Katowice brengen 91 wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een alarmerend rapport uit over de opwarming van de aarde. De algemene conclusie: het is nog steeds mogelijk om de opwarming tegen het einde van de eeuw met slechts 1,5 graad te beperken, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, maar dan zullen alle VN-leden samen snel ingrijpende maatregelen moeten nemen. Er zijn extra inspanningen nodig vanuit alle hoeken van de samenleving, zowel van de Europese Unie en de regeringen, als van lokale besturen en de industrie.

3 graden of meer?

Sinds de industriële revolutie in de 18e eeuw is de aarde al met 1 graad opgewarmd. De effecten laten zich nu al voelen, onder de vorm van extreem weer (hittegolven en intensieve regenbuien), smeltende ijskappen en een stijging van het zeeniveau. Aan het huidige tempo, gelet op de uitstoot van broeikasgassen, kan de temperatuurstijging tegen 2100 volgens het IPCC vlot oplopen tot 3 graden of meer, met desastreuze gevolgen.

In het rapport wijzen de wetenschappers op de impact van temperatuurstijging. Zelfs als we de doelstelling van 1,5 graad halen, stijgt de zeespiegel tegen 2100 met 77 centimeter, zal de Noordpool eens per eeuw ijsvrij zijn en sterven de koraalriffen grotendeels af. Bij een stijging van 2 graden zal de Noordpool één keer om de 10 jaar volledig ijsvrij zijn en is er van koraalriffen geen sprake meer.

Als we de doelstelling van Parijs willen halen, dan moet onze samenleving volgens het klimaatpanel tegen 2045 volledig koolstofneutraal worden. Dat kan alleen als we de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 45 procent terugdringen. Het IPCC becijferde dat er wereldwijd tussen 1.600 en 3.800 miljard dollar geïnvesteerd moet worden om die doelstelling te halen. Ter illustratie: in 2016 werd er volgens het IPCC wereldwijd al 1.700 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energie.

Politieke wil

Volgens Sandrine Dixson-Declève van de Club van Rome - een groep experts uit de Europese wetenschappelijke, culturele en economische sector die de meest dringende problemen van de aarde voor het voetlicht brengen - moeten zowel overheden als bedrijven een tandje bijsteken.

"We beschikken over de technologische oplossingen en over het geld dat we daarvoor nodig hebben. We hebben nu nood aan politieke wil en regelgevende voorwaarden voor alle industriële en financiële actoren, zodat de miljarden die nodig zijn kunnen doorstromen. We zullen bedrijven en overheden oproepen om hun inspanningen te verhogen. Voor overheden gaat het om engagementen om de CO2-uitstoot te verlagen en duidelijke beleidspunten om bedrijven te helpen innoveren. Bedrijven moeten dan weer sneller uit de fossiele brandstoffen stappen en businessmodellen uitstippelen die de decarbonisatie volledig omarmen."

Drastisch ingrijpen

Volgens de wetenschappers moet er op verschillende beleidsdomeinen drastisch worden bijgestuurd. Terwijl hernieuwbare energie wereldwijd 25 procent van het energiepakket inneemt, moet dat tegen 2100 uitgroeien tot 70 of 85 procent. “Als dat niet lukt, moeten er nieuwe methodes worden ontwikkeld om CO2 uit de lucht te halen”, vult het rapport aan.

Milieubewegingen in ons land grijpen het rapport aan om het milieu- en energiebeleid van de Belgische regeringen te hekelen. “Het klimaatbeleid moet vijf versnellingen hoger om een opwarming van meer dan 1,5 graden Celsius te vermijden”, stellen Bond Beter Leefmilieu, IEW (Fédération Inter-Environnement Wallonie), Greenpeace en WWF in een reactie. België haalt momenteel nog maar 18 procent van zijn stroom uit hernieuwbare bronnen. Op de Beneluxtop over de 2020-doelstellingen een paar weken geleden bleef Energieminister Marghem zelfs afwezig.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.