MVO

Vijf goeie redenen om een niet-financieel verslag te publiceren

Investeerders, overheden, stakeholders en de publieke opinie verlangen steeds meer informatie over de ecologische en sociale impact van bedrijven. Het jaarlijkse duurzaamheidsverslag of de niet-financiële rapportering van een onderneming wint dan ook aan belang. “Veel moeite en een berg werk, maar wat levert het mij op?”, horen we je al vragen. Vergis je niet: zeker in COVID-19-tijden heb je als bedrijf heel wat te winnen bij transparante MVO-communicatie.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Duurzaamheidsverslaggeving
Katelijne Norga | 22 februari 2021
Niet Financieel Verslag

Het opmaken van een duurzaamheids- of niet-financieel verslag is in Europa alleen voor grote bedrijven verplicht. Maar ook als je onderneming niet onder die verplichting valt, zijn er goeie redenen om er een te maken.

1. Medewerkers en sollicitanten verkiezen geloofwaardige werkgevers

Millennials en de aanstormende generatie vinden het belangrijk om voor een duurzame werkgever te werken, tonen studies aan. Het gaat dan niet alleen over zaken als woon-werkverkeer. Jonge mensen willen via hun job zin geven aan hun leven, ze willen werken voor bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen en iets bijdragen aan de duurzame toekomst. Die drang naar zingeving is het sterkst aanwezig bij de nieuwe generatie die de komende jaren op de arbeidsmarkt komt. Het belang dat jongeren aan de duurzaamheid van hun werkgever hechten, wordt groter.

In de war on talent heb je als duurzaam bedrijf dus een flinke streep voor. Met een duurzaamheidsverslag dat volgens de regels van de kunst is opgemaakt – lees: volgens frameworks die internationaal zijn afgesproken – toon je aan de arbeidsmarkt dat je je maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.

2. Een duurzaamheidsverslag is een tool voor risicomanagement

Raden van bestuur en directies staan voor de opgave om hun businessstrategie te verduurzamen. Ze wensen een klare kijk op de ecologische en sociale risico’s van hun bedrijf – denk: verlies van vergunningen, onvoorziene uitgaven, een slechte reputatie … – om die met kennis van zaken te kunnen managen. En ze willen een plan klaar hebben om nieuwe businessopportuniteiten met beide handen te grijpen. Een duurzaamheidsrapport reikt bestuurders de nodige data aan om gefundeerde beslissingen te nemen en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

3. Je toont aan dat je kredietwaardig bent

De grootste risico’s van financiële instellingen zijn de (indirecte) risico’s van hun klanten. Banken staan namelijk onder grote druk om bedrijven met een slecht milieu- of sociaal imago niet langer te financieren. Heb je als bedrijf je negatieve ecologische of sociale impacts niet onder controle, dan verschijn je negatief op de financiële radar. Met een duurzaamheidsrapport toon je je MVO-performantie zwart op wit en sta je dus sterker in financiële onderhandelingen.

4. Een duurzaamheidsverslag helpt om je MVO-strategie vorm te geven

Al lang van plan om werk te maken van jouw MVO? Dan is deze post-COVID-19-tijd het juiste moment, want studies tonen aan dat bedrijven die resilient (veerkrachtig) zijn, crisissen beter doorstaan. Ook als je nog volop bezig bent om je duurzame strategie vorm te geven, is een duurzaamheidsverslag een nuttig instrument. Bekijk het als een soort nulmeting: waar sta ik als bedrijf met mijn MVO-beleid? Door je uitganspositie vast te leggen, kan je je duurzaamheidsstrategie gerichter vorm geven.

Je kan elk jaar het ambitieniveau opvoeren, door stelselmatig meetbare doelstellingen toe te voegen. Op het vlak van klimaat kan je bijvoorbeeld beginnen bij je eigen, directe uitstoot en vervolgens je indirecte emissies mee in rekening brengen.

Tip: betrek je medewerkers van bij het begin bij je duurzaamheidstraject. Zo creëer je intern een draagvlak en worden je collega’s positief getriggerd om je duurzame verhaal mee uit te dragen.

5. Klant is koning

Duurzaam is stilaan mainstream geworden en daardoor kijken consumenten steeds kritischer naar de groene claims van merken. Ze prikken erdoorheen als bedrijven zich profileren met zaken die al standaard zijn in de markt of met beloftes die ze niet kunnen waarmaken. Transparante, eerlijke communicatie over je MVO-aanpak is cruciaal om dat te voorkomen. Door te werken met een internationaal aanvaard framework en je verslag extern te laten auditen, bouw je een extra laag geloofwaardigheid in.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!