‘Use it or lose it’: de economische kansen van klimaatactie geschat op 26 biljoen dollar

“De voordelen van klimaatactie zijn groter dan ooit, terwijl de kostprijs van niets doen blijft stijgen. Het is tijd voor een beslissende stap naar een nieuwe klimaateconomie”, zo opent het rapport ‘Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Action in Urgent Times’ dat recent verscheen.

Francis Van den Noortgaete | 5 september 2018
Curve Decision Forest 6754

Het rapport gaat uit van The Global Commission on the Economy and Climate, een omvangrijk internationaal initiatief dat wil nagaan hoe landen economische groei kunnen realiseren en tegelijk omgaan met de risico’s van klimaatverandering. Voor het project The New Climate Economy, waar dit rapport in past, bouwde men een globaal partnerschap uit met onderzoeksinstituten wereldwijd en wordt ook samengewerkt met onder meer de Wereldbank, het IMF, het Internationaal Energieagentschap, de OESO en de VN.

Inclusieve groei

De kern van het rapport is een niet mis te verstane oproep om de economische kansen te grijpen die klimaatactie biedt. Het gaat wereldwijd om meer dan 26 biljoen dollar aan economische voordelen en potentieel 65 miljoen nieuwe lagekoolstofjobs tegen 2030. Dat laatste komt neer op niet minder dan de werkende bevolking van het Verenigd Koninkrijk en Egypte samengeteld.

Een bewuste keuze voor een people-centered benadering moet er bovendien voor zorgen dat de economische voordelen op een faire manier worden gedeeld. Samenwerking met vakbonden en diverse maatschappelijke actoren is cruciaal, maar ook steun aan groeilanden om een stap over te slaan en meteen de omslag te maken naar duurzame technologieën.

We staan volgens het rapport aan het begin van een nieuwe economische periode waar groei gedreven wordt door de interactie tussen snelle technologische innovatie, grootschalige investering in duurzame infrastructuur en verhoogde productiviteit van grondstoffen en hulpbronnen om onze natuurlijke rijkdommen te kunnen behouden. De doelstellingen van duurzame groei, klimaatactie en ontwikkeling worden gezien als verweven en complementair. ‘Inclusieve groei’ is de term die wordt gehanteerd. Het biedt voordelen op korte en middellange termijn. En het is volgens het rapport ook het enige mogelijke groeiverhaal van de eenentwintigste eeuw.

Use it or lose it’-moment

De wereld bevindt zich volgens het rapport aan een splitsing in de weg. De volgende tien tot vijftien jaar worden gezien als niet minder dan een ‘use it or lose it’-moment. De beleids- en investeringsbeslissingen die de volgende paar jaar genomen worden, zullen bepalend zijn om de juiste afslag te kunnen nemen, en dat ook tijdig te doen.

Vijf economische systemen vormen de sleutel. Zij bevatten het grootste potentieel voor groei, maar ook om het risico op gevaarlijke klimaatverandering te verminderen. Het gaat over energie, steden, voeding en landgebruik, water en industrie. In elk ervan zijn sterke technologische ontwikkelingen en marktveranderingen aan de gang die de shift naar een duurzame klimaateconomie kunnen voortstuwen. Maar volgens het rapport gaat het nog lang niet snel genoeg. Duidelijke visies vanwege het beleid op nationaal en regionaal vlak zijn nodig. Regulering en incentives moeten daarbij een hefboom vormen. Een juistere prijs voor koolstof – richting 50 tot 100 dollar per ton CO2 tegen 2030 – en de afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen zouden voor Europa alleen al een vermindering van de overheidsuitgaven met 7,2 miljoen dollar opleveren. Op wereldschaal gaat het zelfs om een bedrag dat overeenkomt met het volledige BNP van India. Vrijkomende fondsen op die schaal kunnen volgens het rapport een enorme boost geven aan een wereldwijde en duurzame inclusieve groei.


Bron: Persbericht The New Climate Economy, Rapport 'Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Action in Urgent Times'
Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!