Plus Recyclage piekt: "79% van Vlaams bedrijfsafval krijgt tweede leven"

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) publiceerde vandaag de afvalcijfers van de Vlaamse gezinnen en bedrijven in 2018. Het totale plaatje is positief, al blijft verbetering mogelijk. Vooral het restafval kan nog flink naar beneden. Een verbod op wegwerpplastics en nieuwe opties voor selectieve inzameling kunnen onze materialen- en klimaatvoetafdruk verder verlagen.

Katleen Put | 20 december 2019
Garbage Can 231875 1920

De Vlaamse gezinnen produceerden in 2018 3.087.209 ton huishoudelijk afval, ofwel 468,5 kg per persoon. Dat is 0,8 kg minder dan in 2017 en 55,6 kg minder dan in 2010. De hoeveelheid restafval bleef gelijk aan 2017, met 145,6 kg per inwoner. Zo’n 65 procent van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd. Dat positieve cijfer is vooral te danken aan een goede sortering. Voor restafval streeft Vlaanderen tegen 2022 naar een maximale hoeveelheid van 138 kg per persoon.

De OVAM nam in 2019 al maatregelen om minder restafval over te houden. Zo gingen op 1 januari de nieuwe sorteerregels rond gft in, die ook etensrestjes met vlees toelaten. Ook mocht één op de vier Vlamingen alle plastic verpakkingen in één pmd-zak stoppen. Tegen 2021 moeten alle Vlamingen de uitgebreide pmd-zak kunnen gebruiken. Vanaf 2020 zullen we ook het effect zien van de maatregelen uit het verpakkingenplan, zoals het verbod op gratis plastic draagtassen en wegwerpbekers.

Uitdaging: bedrijfsrestafval laten dalen

De Vlaamse bedrijven produceerden in 2018 16.374.000 ton bedrijfsafval. Dat cijfer blijft al enkele jaren stabiel. Als we grond, bouw- en sloopafval niet meetellen – Vlaanderen streeft niet naar minder bouwafval omdat verbouwingen nodig zijn voor een duurzame samenleving -, zien we zelfs een lichte toename. Die toename houdt gelijke tred met de economische groei in de periode 2017 – 2018.

Hoewel bedrijven veel afval produceren, doen ze ook hun best om dat afval een tweede leven te geven. 79 procent van het primaire bedrijfsafval wordt hergebruikt of gerecycleerd (68 procent als we bouw- en sloopafval buiten beschouwing laten). De grootste uitdaging voor de Vlaamse bedrijven is het beperken van hun restafval. Die hoeveelheid blijft stijgen: in 2018 produceerden de bedrijven 1.140.000 ton restafval, of 65.000 ton méér dan in 2016. Uit analyses van containers voor bedrijfsrestafval blijkt dat die gemiddeld nog meer dan 50 procent recycleerbaar materiaal bevatten. Het bedrijfsrestafval tegen 2022 met 15 procent verminderen, zoals Vlaanderen vooropstelt, moet dus zeker haalbaar zijn.

Beter sorteren voor het klimaat

60 procent van onze klimaatvoetafdruk is materialen-gerelateerd. Inzetten op minder materialengebruik en meer recyclage kan dus ook significante klimaatwinsten opleveren. De OVAM becijferde dat we jaarlijks 300.000 ton minder CO2 kunnen uitstoten door 500.000 ton minder afval te verbranden. Dat kan alleen als we preventie, selectieve inzameling en recyclage blijven stimuleren. We zijn met z’n allen op de goede weg, maar uiteindelijk moeten we komen tot minder materiaalgebruik en (nog) meer hergebruik en recyclage.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.