Partnerinterview

Profex en Landmax verzoenen natuur en economie

In een volgebouwd gebied zoals Vlaanderen worden economische uitbreiding en landschapsontwikkeling maar best samen aangepakt. Landmax en Profex, twee adviesbureaus uit de bedrijvengroep van United Experts, leggen hun expertise samen om bedrijven die willen uitbreiden, te adviseren. “In het verleden werden landbouw, bedrijven en natuur als concurrenten gezien. Nu gaan we actief op zoek naar win-winoplossingen.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Biodiversiteit
Ellen Vervoort en Lien Moris | 3 juli 2018
Luchtfoto Beringen
© United Experts

Bij United Experts werken adviesbureaus, waaronder Landmax en Profex, nauw samen om hun klanten de best mogelijke ondersteuning te geven. Wij praten met Filip Raymaekers (bestuurder bij Profex) en Sander Jansens (zaakvoerder bij Landmax) over hun visie op bedrijven en biodiversiteit en de synergie tussen beide adviesbureaus.

Kruisbestuiving

Bij United Experts zitten verschillende disciplines onder één dak. Welke voordelen brengt dat met zich mee?

Sander Jansens: “Profex begeleidt industriële bedrijven en kmo’s op het gebied van omgeving (bouw & milieu), bodem en energie. Landmax is een fullservicebureau voor natuur- en bosbeheer. Kruisbestuiving tussen onze expertises is erg belangrijk, want er is geen enkel project waarbij slechts één expertise nodig is. We vullen elkaar heel goed aan in gezamenlijke projecten.”

Filip Raymaekers: “In het verleden was er relatief weinig overleg tussen de experts van Profex en natuurontwikkelaars, omdat de synergie tussen landbouw, bedrijven en natuur toen veel minder aandacht kreeg. De spelers werden toen nog gezien als concurrenten in de schaarse open ruimte.”

“Nu beide adviesbureaus onder hetzelfde dak zitten, worden de mogelijkheden tot synergie veel duidelijker en gaan we actief op zoek naar win-winoplossingen. Doordat we alle expertises bundelen, kunnen we betere adviezen geven. En we kunnen ook bemiddelen in complexe, gevoelige dossiers.”

“Voornamelijk in randgebieden waar natuurgebieden grenzen aan landbouw- of kmo-zones, is kennisuitwisseling ontzettend belangrijk. Vaak zijn wel tien tot twintig medewerkers actief betrokken bij een project, zowel op het gebied van bodem en natuur, als op het vlak van bouw, milieu en energie.”

Imagowinst

Welke diensten leveren jullie aan bedrijven op het vlak van biodiversiteit?

Jansens: “Biodiversiteit is het domein van Landmax. We houden ons voornamelijk bezig met het inrichten van grotere terreinen – van industriegebieden tot bossen – die verspreid liggen in het landschap. We willen tegelijk de natuurwaarde van deze terreinen verhogen en zorgen dat de eigenaar er inkomsten uit kan halen. Zo kan een landbouwer bijvoorbeeld subsidies aanvragen als zijn grond ecosysteemdiensten levert. Of een boseigenaar kan het bosbeheer combineren met houtverkoop of samenwerkingen met toeristische organisaties. Op die manier willen we als neutrale facilitator streven naar compromissen tussen economie en natuur.”

Filip Raymaekers

“Doordat we expertises bundelen, kunnen we betere adviezen geven. Voornamelijk in randgebieden waar natuurgebieden grenzen aan landbouw- of kmo-zones, is kennisuitwisseling ontzettend belangrijk”

Filip Raymaekers (Profex)

Wat is de waarde van landschapsontwikkeling voor bedrijven?

Jansens: “Op grote schaal resulteert landschapsontwikkeling in lagere kosten voor een terreineigenaar. Kleinschalige landschapsontwikkeling levert bedrijven dan weer weinig economisch profijt op, maar het is wel positief voor hun imago. Als je als kmo bijvoorbeeld een milieuvergunning wil aanvragen en je vermeldt dat je werkt aan natuur- of landschapswaarden, dan kan dat het proces vergemakkelijken. Een ander voordeel is dat je een aangenamere werkomgeving creëert voor je werknemers.”

Bedrijven kunnen hun terrein onder meer groener laten kleuren door tijdelijke natuur aan te leggen op braakliggende grond. Waarmee moeten ze in dat geval rekening houden?

Raymaekers: “Het is voor de ondernemer belangrijk dat als hij tijdelijke natuur ontwikkelt, hij de beheerkost voor dat stuk land kan beperken. Daarnaast moet hij rekening houden met het risico dat hij zijn land nadien niet meer kan ontwikkelen omdat er zich een beschermde soort heeft gevestigd. Er zijn nog een aantal lacunes in de wetgeving. Gelukkig laat de wet ons wel toe om op voorhand al op die lacunes in te spelen.”

Jansens: “Er moet dus erg goed over worden nagedacht tijdens de vergunningsprocedure. Tijdelijke natuur is een erg mooi concept, maar het is belangrijk dat de ondernemer geen risico hoeft te nemen als hij daarvoor kiest.”

Snipperbossen

Het kappen van bos om meer ruimte te hebben voor economische activiteiten is een gevoelig thema. Hoe gaan jullie daar als adviesbureau mee om?

Raymaekers: “Kmo’s en landbouwers bezitten vaak percelen waarop in de loop der tijd snipperbossen zijn gegroeid, zonevreemde bossen met weinig ecologische waarde. Als ze die percelen willen gebruiken, gaan wij met natuurorganisaties bemiddelen om het snipperbos te kappen en op een andere plaats een stuk waardevolle natuur te creëren.”

Jansens: “Zo zijn er in Ravels snipperbossen gegroeid op een industrie-uitbreidingsgebied waar een ondernemer een kmo-zone wilde uitbaten. Hij kreeg geen vergunning voor de ontbossing omdat er zich een beschermde plantensoort had gevestigd. Landmax en Profex hebben samen een oplossing uitgewerkt waar zowel de natuur als de ondernemer voordeel uit haalt. De eigenaar heeft een vergunning gekregen om het gebied te ontbossen en zal in ruil op een van zijn andere percelen dezelfde beschermde vegetatie ontwikkelen.”

“We willen tegelijk de natuurwaarde van een terrein verhogen en zorgen dat de eigenaar er inkomsten uit kan halen”

Sander Jansens (Landmax)

Kijken op lange termijn

Hoe ziet het ideale biodiversiteitsproject er voor jullie uit?

Raymaekers: “Idealiter denken wij vanaf het begin mee over een project, bijvoorbeeld de inrichting van een industriële zone of woonsite. Het is daarom belangrijk dat een klant zo vroeg mogelijk bij ons aanklopt. Wij volgen een project graag van begin tot eind op. Op die manier kunnen we onze adviezen het best onderbouwen en een project maximale ontplooiingskansen geven.”

Jansens: “De natuur ontwikkelt zich traag. Daarom vinden wij het belangrijk om langetermijnplannen te ontwikkelen, liefst over een periode van twintig jaar of meer. Alleen dan krijgen natuurwaarden de tijd om zich te ontwikkelen en kunnen we ze op de beste manier beheren. Tegelijkertijd willen wij met onze klanten samenwerken om hun visie te ondersteunen en te versterken.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!