Plus Opportuniteit: Vlaanderen als draaischijf voor afval

Vlaanderen wil uitgroeien tot een draaischijf voor nationale en internationale afvalstromen. De eerste proefprojecten van deze Flanders Recycling Hub, met onder andere een piloot rond afvaltransport via de binnenvaart, zijn veelbelovend. Dé bottleneck is momenteel de import van afvalstoffen. “Binnen de maritieme sector moet de afvalsector duidelijk nog aan haar imago werken”, zegt Steve Sel van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL).

Margot Kennis | 29 januari 2018
Afvalplaats

Het project Flanders Recycling Hub, dat van Vlaanderen een internationaal speerpunt voor recyclage wil maken, zag drie jaar geleden het levenslicht. Steve Sel, projectleider bij VIL: “Na dertig jaar actief beleid scoren we in Vlaanderen bijzonder goed op het vlak van afval- en materialenbeleid. Internationaal behoren we zelfs tot de koplopers. Ook binnen de logistieke sector doen we het goed: we kunnen bogen op een gunstige ligging en performante zeehavens. Het leek ons interessant om die twee troeven samen uit te spelen, in de vorm van een internationaal recyclagehub. Die hub zou dan een aanzuigpunt zijn voor inkomende afvalstromen en een vertrekpunt voor uitgaande grondstofstromen.”

Circulaire boost

Daarnaast kan zo’n recyclagehub de Vlaamse circulaire economie een boost geven. “Onze economie evolueert volop van lineair naar circulair, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dat is niet alleen duurzaam – onze grondstoffen worden steeds schaarser – maar ook economisch interessant. Bedrijven die de circulaire economie omarmen, zullen in de toekomst veel sterker staan. Binnen de recyclagehub willen we dus ook inzetten op grondstoffen die we uit ons eigen afval halen.” 

Voor dit ambitieuze project zette VIL een partnerschap op met twee andere grote spelers. “We vertrekken altijd vanuit een logistieke insteek, maar voor dit project hadden we ook knowhow rond materialen en regelgeving nodig. Daarom werken we samen met het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Het VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) heeft onze caseprojecten voor een groot deel gefinancierd en 25 bedrijven gezocht die aan de projecten wilden meewerken. Die 25 bedrijven, waaronder Umicore en Fostplus, dragen ook financieel hun steentje bij.”

77.700 minder vrachtwagenritten

Samen met de bedrijven ging VIL rond de tafel zitten voor een brainstorm. Steve Sel: “We wilden vooral zien welke circulaire projectideeën zij zelf hadden. Uit die brainstorm zijn een hoop bruikbare ideeën gekomen, die we uiteindelijk in vijf cases hebben gegoten. Een eerste project draaide rond een duurzaam alternatief voor houten en plastic paletten. Daarbij onderzocht het bedrijf Sureca (Sustainable Reusable Carriers) of het mogelijk was om paletten uit gerecycleerd afval te maken. Daarnaast was er ook een project rond de import van gevaarlijk edelmetaalhoudend afval. Umicore verwerkt dagelijks duizenden afgedankte smartphones en batterijen, en recupereert de waardevolle edelmetalen die ze bevatten.”

Naast twee andere projecten, een rond nuttige toepassingen voor SRF (Solid Recovered Fuel) en RDF (Refuse Derived Fuel) en een rond metaalschroot en End of Life Vehicles, springt vooral het proefproject rond afvaltransport in het oog. “Voor dat vijfde proefproject werkten we samen met Vanheede Environmental Logistics, en onderzochten we of het mogelijk is om afvalcontainers via de binnenvaart naar verwerkers te brengen. Afval is vaak zeer geschikt om via een multimodaal netwerk te transporteren, omdat het niet tijdsgebonden is. Bovendien zouden we door meer transport op het water de overbelaste Vlaamse (snel)wegen kunnen verlichten.” Voor het pilootproject zette Vanheede Environmental Logistics, samen met Blue Line Logistics, een schip met afvalcontainers in tussen Laakdal over Antwerpen naar Izegem, en omgekeerd. Op termijn, zo bleek, kan het transportproject rendabel zijn. Bovendien kan het als blauwdruk dienen voor soortgelijke afvalvaarten via Antwerpen van en naar andere bestemmingen. Op die manier zou Vlaanderen per jaar maar liefst 77.700 vrachtwagenritten over de Antwerpse ring kunnen uitsparen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.