Nieuwe mogelijkheden voor recyclage van grofvuil

Met het Europese project Urbanrec wil Vlaanderen nieuwe recyclagemogelijkheden voor grofvuil ontwikkelen. De herwonnen grondstoffen krijgen een tweede leven in isolatietoepassingen.

20 februari 2018
Busted Seat 1548470

Vlaanderen heeft een streng sorteerbeleid en kan qua hergebruik en recyclage goede resultaten voorleggen. Toch worden uit het gemengde grofvuil (dat meer dan 20 procent van ons restafval vertegenwoordigt) nog te weinig materialen en grondstoffen gerecupereerd. De gemiddelde Vlaming produceert nog steeds 30 kg grofvuil per jaar (goed voor bijna één vijfde van de hoeveelheid restafval). Het merendeel van afgedankte (tuin)meubelen en versleten matrassen wordt dan ook verbrand of komt terecht op de stortplaats. 

Integrale aanpak

Om het grofvuil aan te pakken, stapte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2016 - samen de afvalintercommunale IMOG, het milieubedrijf Vanheede Environmental Group, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid Centexbel en het textielbedrijf Procotex - toe tot het Europese project Urbanrec. Het doel: nieuwe recyclage- of hergebruikmogelijkheden voor grofvuil verkennen. Het project focust op die afvalstromen die nog te weinig gerecycleerd worden zoals hout, matrassen (onder de vorm van PU-schuim), gemengd textiel en gemengde kunststoffen. Bijzonder is dat het Urbanrec-consortium een integrale aanpak uitwerkt, die nieuwe sorterings- en recyclagetechnieken én logistieke oplossingen verkent. 

Isolatiemateriaal

Het project, dat nog tot eind 2019 loopt, heeft intussen al interessante resultaten opgeleverd. Zo heeft het Urbanrec-consortium de fragmentatie-installaties, die gebruikt worden om textiel en plastics recupereren, geoptimaliseerd. Die grondstoffen kunnen vervolgens gebruikt worden om non-wovens voor isolatiemateriaal te produceren. De korte vezelfractie kan dan weer dienen als versterking van kunststof voor spuitgietmachines.  

In nauwe samenwerking tussen het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en de afvalintercommunale IMOG werd nog een bijzonder project opgestart. Onder het motto "Een tweede kans voor tweedehands" worden niet-verkochte kringloopgoederen voor een prikje verkocht aan verenigingen en scholen. 

Tot november 2019

Urbanrec staat voor 'New approaches for the valorisation of urban bulky waste into high added value recycled products'. Aan het Europese project werken overheidsinstanties, onderzoekscentra, ondernemingen en een ngo uit Duitsland, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en België mee.  

Het project kadert in het subsidieprogramma Horizon 2020, het financieel instrument van de Europese Commissie voor ondersteuning van onderzoek en innovatie binnen de EU. Urbanrec heeft een budget van 10 miljoen euro. De resultaten van het project zullen ook helpen om het Europese kader voor het beheer van grof huisvuil verder uit te tekenen.

Meer info op urbanrec.aimplas.es

Bron: OVAM en eigen berichtgeving

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!