Nederlands-Vlaamse samenwerking wil 95 procent minder CO2 uitstoten

Elf energie- en grondstofintensieve bedrijven in de regio West-Brabant, Zeeland en de Kanaalzone van Gent verenigen zich om hun CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Onder meer ArcelorMittal, Cargill en Dow gaan het engagement aan.

Lien Moris | 20 april 2018
Zeeland Refinery Luchtfoto Sky Pictures
© Zeeland Refinery

Het samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR) werd al in 2014 opgericht. Het doel van de elf bedrijven was te zoeken naar een manier waarop ze hun energie- en grondstoffengebruik konden reduceren, via industriële symbiose. De partners zijn ArcelorMittal, Cargill, Cosun (de Suikerunie), Dow, Engie, ICL-IP, LambWeston-Meijer, Sabic, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery. Het platform krijgt ondersteuning van de North Sea Port (de gefuseerde havens van Gent en Zeeland), Provincie Zeeland en NV Economische Impuls Zeeland.

Uitwisseling

Nu willen ze zich richten op de reductie van hun CO2-uitstoot en op circulaire initiatieven. De ambitie is om via onderlinge samenwerking 80 tot 95 procent minder CO uit te stoten tegen 2050, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De maatregelen die de bedrijven zullen nemen, zijn opgenomen in de Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region.

In de roadmap spreekt SDR van drie prioriteiten: elektriciteit en waterstof, circulaire grondstoffen, en CO2-opslag en -gebruik. Daar vloeien acht concrete projecten uit voort, zoals een waterstofnetwerk voor uitwisseling van waterstof tussen Gent en Vlissingen, een Hydrogen2Powerproject waarbij op termijn 100 megawatt geproduceerd zal worden, de recyclage van grondstoffen - te beginnen met plastics -, het aanleggen van een netwerk ten behoeve van de opslag van CO2 en het project Steel2Chemicals, waarbij reststromen van ArcelorMittal (CO2) en Dow (waterstof) worden omgezet in syngas, dat als grondstof dient voor de productie van plastics bij Dow. 

Investeringen nodig

Om de projecten te doen slagen, doet SDR een oproep aan stakeholders. “De doelstellingen zijn ambitieus, kennen onzekerheden en zijn met de huidige bedrijfseconomische omstandigheden lastig realiseerbaar. Daar moet verandering in komen om een echte transitie te bereiken. Daarom zoeken we naar de samenwerking met overheden, netwerkbedrijven en andere stakeholders. Het gaat vooral om investeringen in infrastructuur, de ontwikkeling van technologie, regelgeving, regionale inpassing en de prijsontwikkeling van onder andere CO2, energie en olie”, vertelt SDR op madeinoostvlaanderen.be. Belangrijk is dat de concurrentiekracht van de bedrijven bij de uitvoering van de projecten niet in het gedrang komt.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!