Plus ‘Kweekvlees’ is niet altijd duurzamer

Bijna alle experts zijn het erover eens: we zullen minder vlees moeten eten om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Maar in de toekomst overschakelen op vlees dat gekweekt wordt in labo’s is volgens Britse onderzoekers geen goed idee, tenzij er werk gemaakt wordt van energie-efficiënte productiemethodes.

Inès Aoun | 20 februari 2019
Cultured Beef 02
© Mosa Meat

Experts van Chatham House breken in een nieuw rapport een lans voor Europese investeringen in de ontwikkeling van alternatieven voor traditionele vleesproductie: plantaardige vleesvervangers en kweekvlees. “Alternatieven hebben het potentieel om niet alleen de Europese klimaatdoelstellingen te helpen bereiken, maar ook het gebruik van antibiotica te verminderen, de gezondheid te verbeteren en minder grondstoffen te verbruiken”, stelt het rapport. “Maar om dat te realiseren, moeten Europese beleidsmakers een duidelijk, transparant en inclusief regelgevend kader ontwikkelen en kapitaal investeren in onderzoek, ontwikkeling en marketing.”

Methaan vs. CO2

Wetenschappers van de Oxford Martin School waarschuwen nu voor de ecologische voetafdruk van labovlees. Ze vergeleken de impact van de productie van koeienvlees en vier types van vlees geproduceerd in een laboratorium. Wat blijkt? Sommige vormen van labovlees hebben een grotere impact op het klimaat dan de traditionele steak.

De onderzoekers verklaren het als volgt. Koeien zijn volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van de broeikasgassen. Ze stoten vooral veel methaangas uit. Maar in tegenstelling tot CO2 verdwijnt het gas na twaalf jaar uit de atmosfeer. Overschakelen op kweekvlees kan de methaanuitstoot enorm terugdringen. Maar als we op grote schaal kweekvlees produceren zonder aandacht te besteden aan energie-efficiënte processen en het gebruik van hernieuwbare bronnen, wordt de geboekte winst mogelijk teniet gedaan door de uitstoot van CO2.

De Oxford-onderzoekers geven wel aan dat ook andere aspecten van vleesproductie een invloed hebben op het klimaat. Om koeien te laten grazen worden vaak bijvoorbeeld tientallen hectares bos gekapt. Dat zorgt ook voor een stijging van de CO2. Voor kweekvlees moeten geen bomen verdwijnen.

De volledige studie vindt u hier.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.