Plus Haven van Antwerpen gaat CO2 recycleren en opslaan

Enkele jaren geleden kondigden zeven partners - waaronder Port of Antwerp - een groots proefproject aan om CO2 af te vangen en om te zetten in duurzame methanol. In parallel startten verschillende havenpartners met een project om CO2 op te slaan. Hoe ver staan beide plannen en wanneer mogen we de eerste resultaten verwachten?

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
CO2 als grondstof
Inès Aoun | 29 maart 2021
Co2 Opslag Bis

In de transitie naar een CO2-neutrale haven wil het Havenbedrijf Antwerpen alle opties openhouden. Het zet daarom onder meer in op twee scenario’s: carbon capture and utilisation (CCU) en carbon capture, utilisation and storage (CCUS). Voor beide projecten werkt de haven samen met enkele grote spelers en stakeholders (zie kaders). De haven heeft ook plannen om vloeibaar CO2 te verschepen en op te slaan in lege gasvelden.

Van CO2 tot groene methanol

De CO2-uitstoot van enkele industriële bedrijven hergebruiken: dat is het doel van het Power-to-Methanol-proefproject. Gilles Decan, Policy & Project Manager Sustainable Energy bij Port of Antwerp: “We gaan via een chemisch proces het CO2 opvangen dat uit de schoorsteen komt. Dat combineren we met zelfgeproduceerde groene waterstof. Aan de mix voegen we bovendien waterstof toe die bij een industriële partner als reststroom ontstaat. Met die unieke combinatie kunnen we duurzame methanol produceren.”

De vraag naar groene methanol is groot. Het is immers een belangrijke grondstof voor de chemie. De bedrijven in de haven gebruiken er jaarlijks zo’n 300.000 ton van. Die methanol wordt nu nog massaal gemaakt uit aardgas. En er zijn nog potentiële lokale afzetmarkten voor duurzame methanol. “Het is bijvoorbeeld een beloftevolle brandstof voor de scheepvaart. En voor wegtransport kan groene methanol gebruikt worden voor de productie van brandstofadditieven.”

Het pilootproject mikt op een productie van 8000 ton duurzame methanol per jaar. “Onze eerste prioriteit is de carbon capture and utilisation-technologieën verbeteren. Pas later gaan we opschalen. We moeten bijvoorbeeld oplossingen vinden voor het fluctuerende karakter van wind- en zonne-energie.” Dat is cruciaal want chemische processen verlopen normaal gezien continu en stabiel. “Op termijn is het natuurlijk de bedoeling om op te schalen. We willen uitgroeien tot de groene energiehub van Europa.”

De bouwfase van het project komt ondertussen dichterbij. Begin 2022 start de bouw van de installaties, begin 2023 produceert de reactor voor het eerst groene methanol.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.