Plus Gaan deze 12 onderzoeksprojecten onze industrie CO2-neutraal maken?

NASA wil tegen 2024 opnieuw naar de maan, maar Vlaanderen wil ergens anders naartoe: naar een CO2-neutrale industrie tegen 2050. Daarom werd vorig jaar het Moonshot-initiatief gelanceerd, dat subsidies uitreikt aan innovatief onderzoek en doorbraaktechnologieën. Dit zijn de projecten die dit jaar werden goedgekeurd.

Elke Doms | 14 januari 2020
Chemist 3014142 1920

In totaal werden er 12 projecten goedgekeurd, die samen iets meer dan 18 miljoen euro steun zullen ontvangen. Omwille van de centrale rol die chemie en kunststoffen spelen in het veroorzaken én in het vermijden van CO2-emissies, werd de leiding over het initiatief toegewezen aan Catalisti, de speerpuntcluster van de sector. Alle projecten gaan vóór april 2020 van start, en hebben een looptijd van 18 of 36 maanden.

Biomaterialen

NIBCON (Novel integrated biorefinery concepts for a carbon neutral bio-economy)

 • Wie? KU Leuven, VITO, UGent en VUB
 • Wat? De bedoeling is om biogebaseerde materialen te identificeren die via bioraffinage omgezet kunnen worden in nieuwe bouwstenen. Die bouwstenen kunnen op hun beurt gebruikt worden ter vervanging van huidige niet-hernieuwbare grondstoffen. Het typevoorbeeld? Lignine, een multi-inzetbare stof die voorkomt in de celwand van planten en bomen en onder meer overblijft bij de papierproductie.

PADDL (Polymer Additives from Lignin Building Blocks)

 • Wie? Universiteit Antwerpen, KU Leuven, UGent, Centexbel en VITO
 • Wat? Aan kunststoffen worden vaak additieven toegevoegd op basis van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals weekmakers, antioxidanten, UV-stabilisatoren en vlamvertragers. Het PADDL-project gaat op zoek naar biogebaseerde alternatieven.

PILLAR (Unique PILot infrastructure for innovative catalytic biorefinery of Lignocellulosic material to functional bio-Aromatics)

 • Wie? VITO en KU Leuven
 • Wat? Momenteel worden heel wat chemicaliën gemaakt met fossiele grondstoffen. In labo’s is al bewezen dat die grondstoffen ook geproduceerd kunnen worden uit biomassa: hout en lignine. De infrastructuur om die technologie op industriële schaal toe te passen, bestaat echter nog niet. Het PILLAR-project wil daarvoor een pilootinstallatie ontwikkelen, en oplossingen zoeken voor de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met de schaalvergroting.

Circulaire koolstof

CoRe2 (Circular Use of Step-Growth End-of-Life Polymers for Monomer/Oligomer Recovery and Re-use)

 • Wie? KU Leuven, UHasselt en UGent
 • Wat? Een grotere fractie polymeermassa-afval opwaarderen tot hoogwaardige bruikbare grondstoffen voor de industrie. Zo wordt er meer kunststofafval in de kringloop gehouden en hoeft er minder te worden verbrand.

ReSet (Circular Thermosets by Design: Recycling the Unrecyclable)

 • Wie? UGent en VUB
 • Wat? Kunststoffen ontwikkelen die hard blijven als ze worden verwarmd, en onderzoeken hoe die kunststoffen geïntegreerd kunnen worden in een circulaire economie.

Procesverbetering

CAPTIN (Intensification of CO2 Capture Processes)

 • Wie? VUB, UGent, KU Leuven, VITO en Universiteit Antwerpen
 • Wat? Het CAPTIN-project wil de processen voor CO2-afvang verbeteren door de ontwikkeling van snellere en efficiëntere scheidingscycli.

D2M (Dioxide to Monoxide)

 • Wie? UGent, KUL, Universiteit Antwerpen, VITO en UHasselt
 • Wat? Onderzoek naar technologieën om de omzetting van CO2 in CO te versnellen. De CO kan vervolgens gebruikt worden als bouwsteen voor nieuwe chemicaliën in de chemische, kunststof- en staalsector.

P2C (Power to Chemicals)

 • Wie? UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en VITO
 • Wat? De processen om ammoniak te produceren gaan gepaard met heel wat CO2-uitstoot. Met dit project wil men onderzoeken hoe men ammoniak kan produceren op basis van hernieuwbare elektriciteit.

SDR (Chemical Looping Process for Super-Dry Reforming of CO2 into CO)

 • Wie? UGent
 • Wat? De UGent ontwikkelde een nieuwe technologie om de twee belangrijkste broeikasgassen, CO2 en CH4 (methaan), om te zetten in zuivere CO. Die kan gebruikt worden als bouwsteen in andere industriële processen. De technologie werd al gedemonstreerd in het labo. De bedoeling van het SDR-project is om de technologie opschaalbaar te maken, inclusief de bouw van een demo-installatie.

ARCLATH (Artificial clathrates for safe storage, transport and delivery of hydrogen)

 • Wie? KU Leuven, Universiteit Antwerpen, UGent en VUB
 • Wat? ARCLATH onderzoekt hoe energie, in de vorm van moleculaire waterstof, kan worden opgeslagen en getransporteerd in een kristalstructuur (zogenaamde clatraten). Die nieuwe manier om hernieuwbare energie op te slaan en te transporteren, zorgt ervoor dat ze gebruikt kan worden waar en wanneer dat nodig is.

Energie-innovaties

FLEX (Control algorithms for flexibility in power-to-X and industrial processes)

 • Wie? KU Leuven, UGent en VITO
 • Wat? Met behulp van onder andere artificiële intelligentie, nieuwe algoritmen ontwerpen om energie-intensieve industriële processen te verbeteren.

HyPPr (Hydrogen Panel Project)

 • Wie? KU Leuven
 • Wat? De KU Leuven pakte vorig jaar uit met hun ‘waterstofpanelen’, panelen die zonlicht en waterdamp uit de lucht rechtstreeks omzetten in waterstofgas. In het HyPPr-project wil men die technologie opschalen. Daarvoor wordt een proefproductielijn opgestart. Aanvullend wordt er een proeftuin opgezet met een dubbel doel: aantonen dat de waterstofpanelen compatibel zijn met complementaire technologieën, en ook derden de kans geven om hun eigen waterstoftechnologie uit te testen.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.