Plus Europese Commissie stelt plan voor circulaire economie voor

In december 2019 kondigde de Europese Commissie de Green Deal aan: een pakket maatregelen om de transitie naar een duurzame Europese economie in te zetten. Het einddoel: een klimaatneutraal Europa tegen 2050. De verschillende onderdelen van de Green Deal worden een voor een gelanceerd. Na de Europese Klimaatwet heeft de Commissie nu ook het nieuwe actieplan voor de circulaire economie en een nieuwe strategie voor een competitieve, groene en gedigitaliseerde industrie goedgekeurd.

Lien Moris | 12 maart 2020
Actieplan Circulaire Economie Europese Green Deal
Virginijus Sinkevičius, Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, stelt het Actieplan Circulaire Economie voor tijdens een persconferentie.
Europese Unie, 2020

Het nieuwe actieplan voor de circulaire economie is erop gericht gebruikte producten zo lang mogelijk binnen de EU-economie te houden. Een aantal van de aangekondigde maatregelen:

  • Duurzame producten moeten de norm worden binnen de EU. De Commissie wil daarom wettelijk verplichten dat producten die op de EU-markt worden gebracht, zijn ontworpen om langer mee te gaan of gemakkelijker te hergebruiken, repareren of recycleren zijn. Daarnaast wil de Commissie zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal in plaats van primaire grondstoffen laten verwerken. Eenmalig gebruik wordt beperkt, geplande veroudering aangepakt en de vernietiging van onverkochte duurzame goederen wordt verboden.
  • Consumenten moeten toegang krijgen tot betrouwbare informatie over zaken als de duurzaamheid van een product en of het gerepareerd kan worden. Op die manier kunnen ze meer duurzame keuzes maken. Ze krijgen ook een ‘recht op reparatie’.
  • De focus zal liggen op sectoren die de meeste grondstoffen gebruiken en waar het potentieel voor circulariteit groot is. De Commissie denkt onder meer aan elektronica en ICT, batterijen en voertuigen, verpakkingen, kunststoffen en textiel. Ook de bouwsector en voedselproductie krijgen extra aandacht.
  • We moeten de afvalberg verkleinen. Daarvoor werkt de Commissie aan een plan om een Europese markt voor secundaire grondstoffen in het leven te roepen. Ze bekijkt ook of een Europees geharmoniseerd model mogelijk is voor gescheiden inzameling van afval en etikettering.

Het plan heeft onder meer ook aandacht voor de aanpak van microplastics en het gebruik van biogebaseerde en bioafbreekbare plastics.

Economie nog grotendeels lineair

“Om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, onze natuurlijke omgeving te behouden en ons economisch concurrentievermogen te versterken, is een volledig circulaire economie onontbeerlijk”, zegt Frans Timmermans, vicevoorzitter voor de Europese Green Deal. “Vandaag is onze economie nog steeds grotendeels lineair, met slechts 12 procent van secundaire materialen en hulpbronnen die terug in de economie worden gebracht. Veel producten gaan te snel stuk, kunnen niet worden hergebruikt, gerepareerd of gerecycleerd, of zijn ontworpen voor eenmalig gebruik.”

Milieuorganisaties reageren overwegend positief op het actieplan, maar er is ook kritiek omdat de Commissie geen harde doelstellingen voorstelt wat betreft het totale gebruik van grondstoffen of het verminderen van de afvalstroom.

Industrie moet voortouw nemen in transitie

Eén dag voor de voorstelling van het actieplan voor de circulaire economie, liet de Europese Commissie weten een nieuwe strategie voor de Europese industrie te hebben goedgekeurd. Daarmee wil ze de Europese industrie helpen het voortouw te nemen bij de transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap in een veranderende wereld. En dat zonder dat we op het wereldtoneel aan concurrentievermogen moeten inboeten.

“Om de groene en digitale transities in goede banen te leiden en externe afhankelijkheid te vermijden in een nieuwe geopolitieke context is radicale verandering nodig”, stelt Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt. “En die verandering moet nu van start gaan.”

Steun van Europa

De industriestrategie omvat acties zoals een alliantie voor schone waterstof en uitgebreide maatregelen om energie-intensieve industrieën te moderniseren en koolstofvrij te maken, duurzame en slimme mobiliteitssectoren te ondersteunen, energie-efficiëntie te bevorderen en te zorgen voor een toereikend en constant aanbod van koolstofarme energie tegen concurrerende prijzen.

Daarnaast voorziet de Commissie in ondersteuning voor kmo’s en in een actieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: “De Europese industrie is de drijvende kracht achter de groei en welvaart in Europa, en is op haar best wanneer zij kan steunen op haar grootste kracht: de Europese burgers en hun ideeën, talenten, diversiteit en ondernemingsgeest. Dat is belangrijker dan ooit, nu Europa begint aan zijn ambitieuze groene en digitale transities in een steeds onzekerdere en onvoorspelbaardere wereld. De Europese industrie heeft alles wat nodig is om het voortouw te nemen en we zullen alles in het werk stellen om dit te ondersteunen.”

Meer informatie over de industriestrategie vindt u hier.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.