Europa wil irrigatie met afvalwater promoten

Het Joint Research Center (JRC), de studiedienst van de Europese Commissie, publiceerde een rapport over kwaliteitseisen waaraan behandeld afvalwater moet voldoen om hergebruikt te worden als irrigatiewater in de landbouw. De bevindingen moeten de Europese Commissie helpen om een regelgevend kader uit te werken dat in alle lidstaten kan worden toegepast. In Vlaanderen zien de eerste projecten het daglicht. 

Paul Gebruers en Katelijne Norga | 13 februari 2018
Irrigatie Vilt
© Vilt

De droogte van vorige zomer ligt nog vers in het geheugen. De klimaatverandering, lange droge perioden en de verstedelijking zetten de watervoorraden in Europa onder druk. De Europese Unie wil het hergebruik van gezuiverd afvalwater meer ingang doen vinden.

De landbouwsector zou er mee gebaat zijn voor het irrigeren van gewassen. Dat gebeurt slechts zelden omdat de lidstaten beducht zijn voor het gezondheidsrisico. Het water wordt gesproeid op gewassen voor voeder- of voedselproductie. De lidstaten houden ook het risico voor het milieu in de gaten.

Die dubbele bezorgdheid resulteert in strenge regels op nationaal niveau, zonder Europees kader. “Op dit moment wordt heel wat afvalwater verspild”, zegt Bernd Gawlik, samen met Laura Alcalde Sanz hoofdauteur van het rapport uit 2017.

Randvoorwaarden

Het Joint Research Center onderzocht de risico’s bij hergebruik van afvalwater als irrigatiewater en omschreef de randvoorwaarden voor een veilig gebruik voor landbouwdoeleinden.

Het rapport bekijkt zowel microbiologische risico’s door de aanwezigheid van bacteriën als fysisch-chemische problemen zoals verzilting van de bodem en een verstoring van de nutriëntenbalans. Een van de aandachtspunten is de verspreiding van antibioticaresistentie door afvalwater te hergebruiken voor irrigatie van voedsel- en voedergewassen.

Een nieuw wettelijk kader voor hergebruik van afvalwater dringt zich op bij oprukkende waterschaarste. Zelfs in zuidelijke landen als Cyprus, Griekenland en Italië wordt gezuiverd afvalwater meestal geloosd in het oppervlaktewater, terwijl hergebruik droogteproblemen zou kunnen milderen.

Landbouwcoöperatie

Ook in Vlaanderen zijn er (terecht) zorgen over watertekorten. Onze regio behoort tot de meest waterstressgevoelige gebieden in Europa, onder meer door de hoge bevolkingsdichtheid en de lage stand van de grondwatertafel in sommige regio’s. Vorige zomer nog pleitte Aquafin ervoor om de vooroordelen omtrent hergebruik van afvalwater in de landbouw te laten varen en afvalwaterhergebruik selectief toe te laten.

Er lopen ook al concrete projecten om het principe in de praktijk te brengen. Zo werd vorige zomer in het West-Vlaamse Ardooie de landbouwcoöperatie Inero opgericht. In plaats van gezuiverd afvalwater te lozen in een beek, stelt het groenteverwerkende bedrijf Ardo zijn effluent beschikbaar als irrigatiewater voor de landbouwcoöperatie. Het water wordt gestockeerd in een bekken van 150.000 m³ en wordt vervolgens via ondergrondse leidingen over een gebied van ongeveer 500 hectare worden verdeeld. Landbouwers die lid zijn van de coöperatie kunnen hun haspel aansluiten op een afnamepunt en onmiddellijk beginnen met irrigeren. Dit zal de landbouwers wapenen tegen toekomstige droogte.

Het project kadert in het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2AGRI* of ‘effluent to agriculture’.

Lees het volledige rapport van het Joint Research Center

Bronnen: Vilt, Vlakwa

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!