Europa verbiedt diesel- en benzineauto’s vanaf 2035

Europa verbiedt de verkoop van auto’s en lichte vrachtwagens die CO2 uitstoten vanaf 2035. De Commissie werkt nog aan een uitzondering voor voertuigen die uitsluitend op ‘CO2-neutrale brandstoffen’ rijden.

Koenraad Coel | 28 oktober 2022
Uitlaat Oscar Sutton P Br Hnfqc X M Unsplash

In het kader van het ‘Fit for 55’ klimaatpakket wil de EU tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor moet het dan een oplossing vinden voor diesel- en benzinewagens, die samen goed zijn voor ongeveer 15 procent van de Europese uitstoot aan broeikasgassen. Het Europees Parlement heeft nu wetgeving goedgekeurd die autobouwers verplicht om de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s te verlagen met 55 procent tegen 2030 en met 100 procent tegen 2035. Voor lichte vrachtwagens gaat het om een verlaging met 50 procent tegen 2030 en 100 procent tegen 2035. In de praktijk betekent dat een verbod op verbrandingsmotoren in beide segmenten, inclusief hybride wagens. Voor zwaardere voertuigen zoals vrachtwagens zou er volgend jaar nieuwe wetgeving komen.

Uitfaseren en uitzonderingen

Door de verkoop van nieuwe diesel- en benzinevoertuigen te verbieden, maar niet het gebruik van bestaande wagens, hoopt de Europese Unie de uitstoot van het wagenpark geleidelijk uit te faseren. Gezien de gemiddelde levensduur van 12 jaar voor personenwagens op Europese wegen, zou een verbod in 2035 leiden tot een uitdoven van de verbrandingsvloot tegen 2050. Vooraleer de nieuwe wetgeving effectief ingaat in 2030, zullen autobouwers moeten voldoen aan nieuwe Euro 7 normen. Volgens een eerste ontwerp, zou het gaan om een minimale verstrenging om de investeringslast van fabrikanten te verlichten. De redenering zou zijn dat ze geen fondsen moeten afleiden van elektrische mobiliteit om een nieuwe generatie aan uitlaattechnologie te ontwikkelen die enkele jaren later toch verboden wordt.

De Europese Commissie zal nog een uitzondering uitwerken voor voertuigen die uitsluitend gebruik maken van zogenaamde CO2-neutrale brandstoffen. Dat moet ruimte laten voor het gebruik van onder meer e-fuels en biobrandstoffen die doorgaans bruikbaar zijn voor bestaande verbrandingsmotoren. Voor zulke brandstoffen is niet altijd duidelijk hoe duurzaam ze zijn en of er ooit voldoende aanbod zal zijn.

Bron: vrt.be, reuters.com, consilium.europa.eu, politico.eu

SDG

Industrie, innovatie en infrastructuur Klimaatactie

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!