EU schuift op richting ambitieuzer klimaatbeleid

De Europese Unie nadert een akkoord over strengere klimaatdoelstellingen tegen 2030. De nieuwe regeringen in Spanje en Italië sloten zich tijdens een meeting van Energieministers in Luxemburg aan bij de meer progressieve landen. 

12 juni 2018
2 E51521 E 96 Ea 264 C 8341 9 A4 F31 A338 B3
©European Council

De Europese ministers bespraken een aantal wetsvoorstellen die het Europese klimaatdoel tegen 2030 moeten onderbouwen. Binnen de twee weken wordt er uitsluitsel verwacht over de doelstellingen, maar de kans op meer ambitie is groter geworden nu Spanje en Italië zich aansloten bij de meer progressieve landen.

Een gelekt document van het Bulgaarse voorzitterschap (van de Raad van de Europese Unie, red.) in aanloop naar de meeting van Energieministers in Luxemburg (die plaatsvond op 11 juni, red.) stelde voor om de doelstellingen voor zowel de energie-efficiëntie als het aandeel groene energie te verhogen tot 33 procent tegen 2030.

De nieuwe regeringen in Spanje en Italië sloten zich aan bij Frankrijk, Nederland, Zweden en Portugal in een push om de doelstellingen aan te scherpen. Ze zijn nu met genoeg om een akkoord te blokkeren als ze dat niet ambitieus genoeg zouden vinden.

Compromis

De nieuwe verhoudingen brengen de raad ook dichter bij een akkoord met het Europees Parlement, dat de beide doelstellingen op 35 procent wil. “Het is duidelijk dat sommige landen in de richting  van meer ambitieuze doelstellingen opschuiven”, zei EU-commissaris Miguel Arias Cañete tijdens een persconferentie na de vergadering.

Dat zou de vooruitzichten op een akkoord verbeteren. Woensdag begint de Raad onderhandelingen met vertegenwoordigers van het Parlement en de Europese Commissie.“De meeting was veel positiever dan tot nog toe, met name op het vlak van de ambitie”, zegt Quentin Genard, deskundige bij de Brusselse denktank E3G. “Spanje en Italië zijn een versnelling hoger geschakeld.”

Duitsland toonde zich dan weer minder uitgesproken voorstander van meer ambitieuze doelstellingen dan bij eerdere bijeenkomsten, merkt Genard op. “Duitsland was vroeger altijd duidelijk een leider inzake dit soort thema’s, maar met de nieuwe regering… we hadden verwacht dat ze een pak krachtiger zouden zijn.”

Details

Nu verschillende lidstaten een hogere doelstelling bepleiten, zal het compromis waarschijnlijk in de details gevonden moeten worden. Zo is er discussie over de minimale niveaus van nationale actie, een aparte doelstelling voor de transportsector en welke onderdelen van het akkoord wettelijk bindend zullen zijn. Gesprekken over de derde pijler van het pakket, de administratie, zijn verdaagd tot 19 juni. Dan moet bepaald worden hoe de doelstellingen worden gecontroleerd en afgedwongen. “Dat is niet sexy, maar wel erg belangrijk” voor de geloofwaardigheid van het pakket, zegt Genard.

Wendel Trio, directeur van Climate Action Network Europe, dringt er bij het Parlement op aan om geen toegevingen te doen. “Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt om moedige stappen om de energietransitie vooruit te stuwen”, zegt hij. “De oproep van het Europees Parlement om de doelstellingen voor hernieuwbare energie en efficiëntie op 35 procent te leggen, is de beste manier vooruit”

Eens de complexe wetgeving is goedgekeurd, zal de aandacht meer gaan naar de manier waarop de EU de ambitie in lijn kan brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Ministers van acht lidstaten hebben al hun steun uitgesproken voor een herziening van de uitstootdoelen van de Unie. Verwacht wordt dat de Europese Commissie haar klimaatstrategie op lange termijn zal herzien. Volgens campaigners moet ze daarbij uitgaan van een nul-uitstoot tegen 2050.

Dit stuk is oorspronkelijk verschenen op Climate Home

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!