Ecobeton water technologies ontwikkelt klimaatrobuuste systemen voor regenwaterbeheer

Regenwaterspecialist ecobeton water technologies staat op de eerste rij in de strijd tegen waterschaarste en overstromingen. “Elke druppel telt. En het is aan ons om te zorgen dat die druppel op de juiste plaats terechtkomt.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Eindejaarreeks 2020: partnerartikels
Koenraad Coel | 12 oktober 2020
Ecobeton debietremmer
© Ecobeton water technologies

Ecobeton water technologies bestaat al 110 jaar. Het bedrijf opereerde lange tijd onder de naam Betonac en was aanvankelijk gespecialiseerd in de aanleg van wegen in beton en asfalt. Maar sinds 1927 is de onderneming uit Sint-Truiden ook actief in de waterbusiness, wat destijds begon met de productie van regenwatertanks. Vandaag is ecobeton water technologies de oudste zuiveraar van huishoudelijk afvalwater in België en produceert het ook geluidsabsorberende wanden en biedt het eigentijds stadsmeubilair aan.

Klimaatadaptatie is een heel belangrijk aspect van onze werking,” vertelt Luc Vandebeek, directeur operaties, “maar dat is niet iets waar we pas mee bezig zijn. Achter de schermen werken we al twintig jaar aan oplossingen die climateproof zijn.”

Wat maakt een regenwatersysteem climateproof?

Commercieel directeur Jill Aquilani: “Je moet vandaag een installatie plaatsen om de regen van morgen op te vangen. Want in de toekomst zullen er op kortere tijd grotere volumes vallen. Daar moet je rekening mee houden bij de dimensionering van een installatie. Dat betekent: voldoende buffercapaciteit voorzien en het water opnieuw laten infiltreren. En als infiltratie geen goede oplossing is, moet je zorgen voor een vertraagde lozing naar de beken of riolen om overstromingen te vermijden. We hebben daarvoor recent een nieuwe debietremmer ontwikkeld op basis van poreus beton. Die geeft water af aan maximaal 1 liter per seconde, vraagt geen elektriciteit en raakt niet verstopt door de gepatenteerde geïntegreerde filter.”

Luc Vandebeek: “Daarnaast mogen we ons ook aan meer waterschaarste verwachten door langere periodes van droogte en meer verharding. Daarom is het belangrijk dat we water laten infiltreren en teruggeven aan de grondwatertafel. Als je tien jaar geleden in onze stock ging kijken, stonden daar voornamelijk traditionele regenwatertanks. Ondertussen is die plaats bijna helemaal ingenomen door nieuwe oplossingen, die opslag combineren met hemelwaterinfiltratie in één enkele tank.”

Financieel voordelig

Hangt aan een climateproof watersysteem ook een groter prijskaartje?

Aquilani: “Niet noodzakelijk. Onlangs kwam een aannemer bij ons aankloppen voor advies. Hij was samen met twee concullega’s kandidaat om een bedrijventerrein voor veertig bedrijven te ontwikkelen. Wij hebben samen met hem dat project bekeken en hertekend. Ons nieuwe voorstel was climateproof en bespaarde 25.000 euro. Die aannemer heeft dan ook de opdracht binnengehaald omdat hij een wezenlijk verschil kon maken: climateproof gedimensioneerd én economisch interessanter. Dat is een mooi voorbeeld van hoe we onze klanten en opdrachtgevers ondersteunen.”

Vandebeek: “Het gaat om een investering en dus moet je naar het resultaat op de gehele levensduur van de installatie kijken. Recent hebben we een installatie geplaatst bij een steenzagerij. Daar gebruikten ze leidingwater als koeling voor hun zagen en dus hadden ze een immens hoge waterfactuur. Wij hebben een regenwaterbuffer aangelegd en het proceswater zit nu in een gesloten circuit met microfiltratie. Zo hebben we hun verbruik van leidingwater bijna tot nul herleid.”

Is het moeilijk om potentiële klanten te overtuigen van klimaatrobuuste oplossingen?

Vandebeek: “Dat hangt vooral af van de fase waarin wij betrokken worden. Als we met de grondwerker moeten onderhandelen over iets dat de architect anders heeft voorgeschreven, dan moeten we met héél sterke argumenten komen. Soms slagen we daar in, maar het is veel interessanter om op voorhand over zulke ingrepen na te denken. Als de architect mee is met het verhaal, creëren we transparantie door onder meer de total cost of ownership of living van ons voorstel uit te werken. De bouwheer kent de gevolgen van zijn keuze en kan bijgevolg bewust kiezen.”

Aquilani: “Als we vroeg in het project betrokken zijn, kunnen we het verschil maken van bij het ontwerp. Onze roots liggen in de aannemerij. Dankzij die ervaring weten we waar de gevoeligheden liggen op een werf. Decentralisatie is daar een goed voorbeeld van. Vaak voeren verschillende bedrijven hun water af naar één centrale plaats. Maar dan heb je steeds grotere riolering nodig en moeten de installaties steeds dieper zitten. Dat zorgt voor extra kosten, dieper graven is gevaarlijker en het maakt een pompput vaak noodzakelijk. Een infiltratievoorziening zit ook liefst zo hoog mogelijk. Als die tot aan het grondwater komt, is het nut ervan zeer beperkt. Daarom is het goedkoper en efficiënter om dicht bij de bron te zuiveren of te infiltreren.”

Jill Aquilani

We zitten stilaan aan het punt waarop waterhergebruik ook voor particulieren kostenefficiënt is.

Jill Aquilani (ecobeton water technologies)
© Ecobeton water technologies

Zuiveringsinstallatie op wijkniveau

Is het voor particulieren financieel interessant om te investeren in hergebruik van water?

Vandebeek: “Voor een nieuwbouwwoning is hergebruik van regenwater sowieso interessant. Bij bestaande woningen hangt het ervan af hoeveel sanitair je ervoor moet aanpassen. Hergebruik van afvalwater zit in de beginfase, dus voor particulieren is het nog wat duur. Maar voor meerdere huizen samen, zoals een woonwijk, kan je nu al een alternatief circuit leggen. Dat afvalwater behandelen we dan met kleine zuiveringsinstallaties en moderne technieken, zoals membraantechnologie. Het resultaat is geen drinkwater, maar het is wel perfect om je auto te wassen of je gazon te sproeien. Het grote voordeel ten opzichte van regenwater is dat je zelfs tijdens droge periodes, wanneer sproeien het meest nodig is, nog altijd over water beschikt. En je zal het voelen aan de drinkwaterfactuur.”

Aquilani: “Iedereen zal wel gemerkt hebben dat de drinkwaterfactuur aan het stijgen is door de waterschaarste. En die schaarste wordt enkel erger. In Duitsland betalen mensen al 6 euro per kubieke meter drinkwater. Stilaan zitten ook wij aan het punt waarop hergebruik kostenefficiënt is. Sinds het voorjaar zien we het aantal particuliere aanvragen voor regenwatertanks en hergebruiksystemen enorm stijgen. Vermoedelijk heeft dat met de coronacrisis te maken: mensen investeren in hun woning omdat ze niet op vakantie kunnen. Maar het toont ook dat ze bewuster met water omgaan.”

Doet de overheid voldoende om de omschakeling naar duurzaam watergebruik aan te moedigen?

Vandebeek: “De wetgeving gaat stilaan die richting uit en wij zijn blij met die initiatieven. Wat ons betreft mogen ze nog meer op het climateproof-verhaal inzetten. Er is wel nog werk aan de opvolging. In Vlaanderen ben je verplicht een regenwatertank aan te leggen bij nieuwbouw of bij een grondige renovatie. Heel veel huizen hebben dus wel een watertank, maar minder dan de helft wordt effectief gebruikt. Met verplichtingen alleen heb je dus nog geen oplossing.” Aquilani: “Daarom evolueren wij meer en meer naar een dienstverlenend bedrijf. Het opzet is om heel de keten te ontzorgen. De architect en de opdrachtgever moeten een transparant beeld hebben van de prestaties en de total cost of ownership of living. We ontwerpen onze installaties zo dat ze aansluitklaar zijn. Dat bespaart niet alleen kosten en tijd op de werf, maar zo is er ook minder ruimte voor fouten. Ten slotte moet een systeem eenvoudig te onderhouden zijn. Dat doen we vaak zelf in de vorm van preventief en curatief onderhoud. Wij zijn geslaagd als de eindklant amper merkt dat het systeem er is. Behalve aan zijn dalende waterfactuur dan. (lacht)

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!