Partnerinterview

“Duurzame beleggingsfondsen halen tijdens de coronacrisis interessante rendementen”

In tien jaar tijd is in Europa het kapitaal dat in duurzame fondsen belegd wordt vertienvoudigd. Verrassend is dat de populariteit van duurzame beleggingen vorig jaar – ondanks de coronacrisis – fors is gestegen. Veel beleggers hebben jarenlang geaarzeld om de stap te wagen omdat ze vreesden voor een lager rendement. Die angst blijkt ongegrond. Duurzame fondsen doen het in deze tijden zelfs beter dan de traditionele beleggingen.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Duurzame investeringen
Inès Aoun | 26 april 2021
Shutterstock 1878245068

Fondsenanalist Morningstar schat dat er wereldwijd voor zo’n 1,7 biljoen dollar belegd wordt in duurzame fondsen (zie kader ‘Wat zijn duurzame fondsen?’). Vooral in Europa gaat het hard. Terwijl Europeanen in 2011 nog 100 miljard euro in duurzame fondsen stopten, maakten ze er vorig jaar 1,2 biljoen euro voor vrij. Anthea, de duurzame beleggingsoplossing die ING aanbiedt aan haar klanten, breekt eveneens records. Ruben Smets, Investment Specialist Funds bij ING: “Begin 2021 heeft Anthea de kaap van 1 miljard euro onderliggend beheerd vermogen gerond.”

Vanwaar die plotse interesse na een aarzelende start? “Daar heeft de publieke opinie iets mee te maken”, stelt Smets. “Mensen – en dan heb ik het vooral over de jongere generaties – eisen van politici, bedrijven, organisaties en financiële instellingen dat ze zich actief inzetten voor een duurzamere maatschappij.” Onder meer de klimaatprotesten hebben een duidelijk effect gehad op de financiële markt. “Dat blijkt ook uit de ING-beleggersbarometer van december: één op de drie beleggers verwacht door de samenstelling van zijn of haar beleggingsportefeuille de strijd tegen de opwarming van de aarde te ondersteunen.”

Wat zijn duurzame of groene fondsen?

Duurzame beleggingsoplossingen als Anthea investeren uitsluitend in bedrijven en technologieën die hoog scoren op drie criteria. Dat zijn de ESG-criteria, wat staat voor Environment, Social and Governance. Concreet moeten de bedrijven een minimale milieu-impact nastreven, rekening houden met de sociale impact van hun activiteiten (door bijvoorbeeld kinderarbeid uit te sluiten) en steunen op een goed bestuur.

Met andere woorden: de fondsen waarin je investeert moeten niet alleen een positieve return hebben op financieel vlak, maar ook mens en milieu ten goede komen. Dat noemen we social responsible investment of SRI. Er bestaan verschillende SRI-labels. Ruben Smets van ING: “Het beleggingsinstrument van Anthea heeft het Belgische ‘Towards Sustainability’-label in oktober 2020 voor de tweede keer gekregen en behaalde vijf globes van Morningstar (eerste kwartaal 2021). Dat is de hoogste score.”

Wat is duurzaam?

De discussies over wat wel en niet duurzaam is, blijven ondanks die labels voortduren. Smets: “Iedereen interpreteert duurzaamheid anders. De Europese Taxonomy Regulation schetst wel een kader van duurzame activiteiten en is daarom een stap in de goede richting om investeerders te stimuleren om resoluut voor duurzame projecten te kiezen.”

Strengere regels

Wat beleggers nog over de streep heeft getrokken om in duurzame fondsen te investeren, is de alsmaar strenger wordende regelgeving. En die trend zal in de toekomst alleen maar toenemen: zo is sinds 10 maart 2021 de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht. Die verplicht verzekeraars, beleggingsinstellingen en kredietinstellingen o.a. om informatie te verstrekken over de potentieel negatieve gevolgen van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die ze in acht nemen wanneer ze beslissingen nemen. Hierover moet gerapporteerd worden vanaf 2023.

De regelgeving dwingt de financiële markt en bedrijven om transparanter te zijn over hun duurzaamheidsbeleid. “Dat zal het werk van de fondsenbeheerder vergemakkelijken. Anthea behelst namelijk verschillende fondsen van assetmanagers als Robeco, Blackrock, Funds for Good … Meer transparantie zal de duurzaamheidsanalyse van deze fondsen vergemakkelijken.”

Worden bepaalde sectoren per definitie uitgesloten? “Met wapenhandelaars of de tabakssector gaan de fondsen niet in zee. Maar financiering is, naast regelgeving, de sleutel tot een duurzame transitie. Bedrijven die willen investeren in die transitie, worden wel gestimuleerd.”

Hoger rendement

Meer en meer beleggers delen die mening en sluizen meer kapitaal naar duurzame fondsen door. Dat was niet altijd het geval. “Vroeger waren beleggers erg terughoudend om te beleggen in duurzame bedrijven of technologieën. Ze gingen er namelijk van uit dat dat erg weinig rendement opleverde. Een studie van onafhankelijk onderzoeksbureau Morningstar bewijst dat die bewering niet klopt. Zo presteerde de duurzaam gescreende wereldwijde aandelenindex (MSCI World SRI All Countries) beter dan de traditionele index (MSCI World All Countries) voor de laatste vijf jaar. In 2020 bedroeg dit verschil zelfs meer dan 4 procent in het voordeel van de duurzame index.”

Erasmushogeschool: “In 2020 behaalde Anthea het hoogste rendement van al onze beleggingen”

Een van de klanten van ING die voor het duurzame beleggingsfonds Anthea koos, is de Erasmushogeschool Brussel. Die keuze werpt nu zijn vruchten af. Arnout Wouters, CFO van Erasmushogeschool: “Het fonds herstelde zich als eerste na de initiële schok in maart en april.”

We staan er misschien niet bij stil, maar naast particulieren en bedrijven beleggen ook steden en hogescholen en universiteiten in fondsen. Arnout Wouters, CFO van Erasmushogeschool: “Enerzijds is het voor ons een manier om de inflatie te counteren, anderzijds om extra werkingsmiddelen te genereren.”

Milieu als beslissingsfactor

Erasmushogeschool belegt haar geld heel bewust in duurzame fondsen. “Aangezien we als hogeschool een voorbeeldfunctie hebben, zijn de wapenindustrie of tabakssector altijd al off limits geweest. Enkele jaren geleden beslisten we om milieu te beschouwen als een beslissingsfactor. We hebben immers een duurzaamheidsstrategie uitgestippeld en financiering maakt daar integraal deel van uit.”

De Brusselse hogeschool belegt nu alleen nog in fondsen met een SRI-label (zie kader ‘Wat zijn duurzame of groene fondsen?’). Het heeft bovendien eigen criteria opgesteld om te bepalen welke sectoren ze uitsluiten of opnemen. “Zo wordt de immobiliënsector niet gezien als een SRI-investering. Als ze echter kunnen aantonen dat ze bezig zijn met energieneutraliteit bijvoorbeeld, dan zijn we geïnteresseerd.”

In 2019 besliste Erasmushogeschool om te beleggen in Anthea. “Dat bleek een erg goede beslissing te zijn. Het fonds herstelde zich vrij snel na de initiële schok in maart en april 2020. In juni klom het rendement al opnieuw naar boven, terwijl andere fondsen pas in september overeind krabbelden. Uiteindelijk behaalden we een rendement van 4,6 procent, het beste resultaat van al onze beleggingen.”

Veerkrachtiger

Volgens Ruben Smets van ING is er een logische verklaring voor deze cijfers. “De fondsenbeheerder monitort continu het rendement, het risico en de duurzaamheid. Als die merkt dat daar wat aan verandert, dan stuurt die meteen bij. Omdat fondsen van andere assetmanagers zijn opgenomen in deze portefeuille, dragen zij bij met hun expertise. Dat onderscheidt Anthea van andere beleggingsoplossingen.”

Daarnaast zijn duurzame fondsen doorgaans veerkrachtiger. “Ze beleggen in bedrijven die anticiperen op de toekomst, die bol staan van de duurzaamheidsuitdagingen. Niet-duurzame bedrijven wachten de regelgeving af om te veranderen en staan dan voor voldongen feiten, terwijl duurzame bedrijven er al jaren mee bezig zijn. De conclusie? Ook vanuit financieel oogpunt hebben bedrijven en organisaties er baat bij om ESG-criteria op te nemen in hun beleidsstrategie. Zo zijn ze beter opgewassen tegen toekomstige risico’s.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!