Partnerinterview

"Door onze klanten naar duurzame oplossingen te leiden, vergroten we ook onze eigen impact"

Oplossingen bieden voor uitdagingen rond veerkracht, ruimte en mobiliteit: dat is het doel van ontwerp- en adviesbureau Arcadis. “Trends zoals klimaatverandering en verstedelijking zetten de samenleving onder druk. Bij Arcadis gebruiken we onze technologische en inhoudelijke expertise om de levenskwaliteit wereldwijd te verbeteren.”

Katleen Put | 16 juli 2021
Sustainability Brochure 2021 071221 Fa Cover No Text And Logo

Duurzaamheid is de rode draad door de activiteiten van Arcadis. De samenwerking met klanten en partners staat daarbij centraal, stelt Kristof Peperstraete, CEO van Arcadis België. “Door de projecten van onze klanten duurzaam vorm te geven, vergroten we ook onze eigen impact. Op die manier leveren we samen een positieve bijdrage aan de maatschappij. We stellen ook strenge duurzaamheidseisen aan onze eigen bedrijfsvoering en aan de manier waarop we omgaan met onze mensen en de ruimere samenleving.”

Duurzame projecten

Arcadis blinkt uit op drie vlakken: duurzame mobiliteitsoplossingen, initiatieven om het milieu te beschermen en het creëren van aangename steden en duurzame gebouwen. De medewerkers vertalen de doelen van klanten in concrete maatregelen en stellen duurzame oplossingen voor. Zo ontwikkelt Arcadis voor Roeselare het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen.

“Ongeveer 80 procent van onze inkomsten komt vandaag uit projecten die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN ondersteunen”, aldus Peperstraete. “Zo werken we in de Demervallei mee aan het Sigmaplan, een plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. We onderzoeken er hoe we de Demer opnieuw kunnen aansluiten op enkele oude meanders, om zo de wateropslagcapaciteit te verhogen. Aan de Vlaamse kust ontwerpen we momenteel een fietssnelweg van zo’n 20 kilometer lang om het fietsverkeer te stimuleren. Het pad wordt 4 à 6 meter breed, zodat zowel snelle als tragere fietsers zich welkom voelen. Op termijn willen we de factor ‘duurzaamheid’ nog meer in onze projecten opnemen. Het zal dan een aantoonbaar aspect moeten zijn van al onze adviezen en technische oplossingen.”

Duurzame bedrijfsvoering

Ook binnen de eigen bedrijfsvoering streeft Arcadis België naar een duurzame aanpak. Zo neemt het bedrijf maatregelen om minder energie te verbruiken en om minder broeikasgassen uit te stoten. Vermits Arcadis een dienstenbedrijf is, spitsen de inspanningen zich toe op de kantoorgebouwen en het (mobiliteits)gedrag van de werknemers.

“Onze koolstofvoetafdruk was in 2019 al 25 procent lager dan in 2010: een mooie prestatie. In 2020 was het zelfs maar de helft, al kwam dat ook deels door de coronalockdowns. Onze nieuwe kantoorgebouwen zijn veel energiezuiniger, en voor onze resterende energiebehoefte kopen we meer groene energie aan. We stimuleren onze werknemers ook om zich duurzaam te verplaatsen, bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer. Tegelijk vergroenen we ons wagenpark: momenteel is een kwart van onze bedrijfswagens elektrisch of minstens hybride, en dat aantal gaat nog sterk stijgen.”

“Tegen 2035 willen we klimaatneutraal worden. Voor dat doel baseren we ons op het Science Based Target initiative (SBTi): een initiatief dat bedrijven helpt om wetenschappelijk verantwoorde klimaatdoelen te stellen en de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.”

©Frederikbeyens Werf Havenhuis 027 Lr

Tegen 2035 willen we klimaatneutraal worden.

Kristof Peperstraete (Arcadis)
©Frederikbeyens

Kansen bieden

Duurzaam ondernemen draait natuurlijk niet alleen om energiezuinige gebouwen of slimme mobiliteitssystemen: de mens neemt een centrale positie in. Arcadis biedt zijn medewerkers volop kansen om zichzelf te ontplooien en doet ook inspanningen om de ruimere samenleving te verbeteren.

“Als mensen zichzelf kunnen ontwikkelen, zijn ze productiever en gelukkiger”, zegt Peperstraete. “We zien het als onze taak om iedereen kansen te bieden. Zo stelt Arcadis België meer dan 900 mensen van 24 verschillende nationaliteiten tewerk. Ongeveer 40 procent van onze werknemers zijn vrouwen. Op alle niveaus zetten we sterk in op veiligheid en welzijn. Die aanpak werpt vruchten af: mensen komen graag bij ons werken.”

Een warme samenleving

Ook in de ruimere samenleving draagt Arcadis een steentje bij. Zo steunt het bedrijf het Lokal Sparks-programma, dat wereldwijd meer dan 200 kleinere sociale initiatieven verzamelt. De werknemers kunnen zelf suggesties doen en acties opzetten om fondsen te werven voor een project.

“Arcadis speelt ook een actieve rol in UN-Habitat en UN-Shelter. Dat zijn twee afdelingen van de Verenigde Naties die mensen wereldwijd kwaliteitsvol onderdak bieden, bijvoorbeeld na een natuurramp of overstroming. We bieden praktische en financiële steun, delen onze kennis en gaan ook echt ter plaatse mee bouwen. Dat laatste doen onze medewerkers vaak zelfs op vrijwillige basis. In 2020 vierden we het 10-jarige bestaan van UN-Shelter en vernieuwden we onze samenwerking.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!