Partnerinterview

Corporate PPA’s stellen toekomst van offshore wind veilig

Offshore windparken zoals SeaMade, dat zopas gerealiseerd werd op de Belgische Noordzee, vragen grote investeringen. Industriële spelers kijken uit naar groene energie om hun klimaatambities te behalen. Ziedaar de symbiose die duurzaam energiebedrijf Eneco realiseert door corporate power purchase agreements aan te bieden. “De energietransitie kan je niet alleen realiseren, daar heb je partners voor nodig. Grootverbruikers zijn onze versnellers.”

Fran Herpelinck | 8 december 2020
Kallo 003 2018 Original C Borealis
Om zijn klimaatdoelstellingen tegen 2030 te behalen, wil chemiebedrijf Borealis (site in Kallo) grote volumes energie kunnen vergroenen. Meer dan met eigen windturbines of zonnepanelen mogelijk is.
©Borealis

Het gaat hard voor de Belgische offshore windsector. Begin december werd de laatste hand gelegd aan het windmolenpark SeaMade, dat 58 windturbines telt met een totaalvermogen van 487 megawatt. Met de operatie is meteen ook het grote Belgische windmolenpark voor de kust van Zeebrugge (dat in totaal negen parken telt) helemaal klaar. De productie van de volledige windmolenzone kan met zijn capaciteit van 2,2 gigawatt een equivalent van 2,5 miljoen Belgische gezinnen van groene stroom voorzien.

In de tussentijd kijken regeringen en energiebedrijven al vooruit: voor de kust van De Panne is een zone van goed 280 vierkante kilometer afgebakend waar de komende jaren voor nog eens 1,8 gigawatt aan turbines gebouwd kan worden. De puntjes staan nog niet op de i, maar het lijkt erop dat die turbines met minder of zelfs zonder subsidies gebouwd zullen kunnen worden. Dat maakt dat een duurzame energieleverancier zoals Eneco de handen in elkaar slaat met de industriële grootverbruikers van ons land. Aan de hand van corporate PPA’s, power purchase agreements, kopen bedrijven voor een langere periode groene stroom van een specifiek Belgisch windmolenpark aan. Zo geven ze energieproducenten zoals Eneco armslag om te blijven investeren in nieuwe windmolenparken en zo de energietransitie snelheid te geven.

Grote volumes vergroenen

Een van de bedrijven die bij Eneco het afgelopen jaar een corporate PPA afsloot om zich te verzekeren van de groene stroom vanuit SeaMade, is het internationale chemiebedrijf Borealis. Het bedrijf stelt in België ongeveer duizend mensen te werk. Het heeft een dienstencentrum in Mechelen en productie-eenheden in Kallo, Beringen en Zwijndrecht waar propyleen, polypropyleen en polyethyleen geproduceerd wordt. Sinds vorig jaar is bij Borealis op Europees niveau een ambitieus duurzaamheidsplan van kracht, waarin corporate PPA’s een prominente rol spelen.

Ouafik El Kasmioui, development manager hernieuwbare energie bij Borealis: “Tegen uiterlijk 2050, of sneller indien mogelijk, willen we ons bedrijf koolstofneutraal maken. Dat is een gigantische uitdaging, gelet op de significante hoeveelheden energie die we in onze productie-eenheden nodig hebben. Hoe we te werk gaan? We zorgen voor hernieuwbare bronnen op onze fabrieksterreinen, verbeteren onze energie-efficiëntie en stappen voor onze grondstoffen geleidelijk over van fossiele bronnen naar gerecycleerde of bio-gebaseerde producten. In een tussensprint werken we toe naar 2030: tegen dan willen we minstens 50 procent van ons verbruik afdekken met hernieuwbare energiebronnen. Door PPA’s af te sluiten kunnen we grote volumes van onze energie op slag vergroenen.”

License to operate

Voor Borealis komt een corporate PPA neer op de keuze voor comfort en zekerheid op het vlak van duurzaamheid: aan een overeengekomen tarief koopt het van Eneco een energiepakket van 1000 gigawattuur vanuit het windmolenpark SeaMade, verspreid over een periode van tien jaar vanaf januari 2021. “We nemen als bedrijf een bijzonder sterk vrijwillig engagement op rond verduurzaming. Dat is ingebed in onze bedrijfsstrategie. Maar we zijn in de eerste plaats nog altijd een verbruiker. Energieproductie is niet onze kernactiviteit en zal dat wellicht ook nooit worden”, vertelt Rolph Zaman, verantwoordelijk voor het energiesourcing-beleid bij Borealis. “Onze eigen ruimte voor windturbines en zonnedaken is beperkt en we hebben tegelijk slechts beperkte middelen om energie-investeringen te dragen. We zetten daar ook sterk op in, maar uiteindelijk zullen we onze energiedoelen alleen kunnen realiseren door samen te werken met externe partners. Sinds vorig jaar sloten we in Europa al drie verschillende PPA’s af: twee met windbedrijf Ilmatar in Finland, waar we ook actief zijn, en deze deal met Eneco. En dit is nog maar het begin, weldra kondigen we nog meer projecten aan.”

“Voor Borealis is het cruciaal dat de energie voor onze sites lokaal wordt opgewekt en rechtstreeks, specifiek van een bepaald windpark, kan worden gekocht. We kiezen steevast voor leveranciers met een duurzaam karakter en sterke ethische normen en waarden. Die aanpak zien we als een license to operate voor een duurzame industriële productie in het ‘Europa van morgen’. Alleen zo kunnen we onze klanten, stakeholders en werknemers recht in de ogen blijven kijken.”

Gedroomd een-tweetje

Bij Eneco klinkt het dat een corporate PPA een gamechanger is in de overgang naar een tijdperk met steeds méér hernieuwbare en steeds minder fossiele en nucleaire energie. Volgens Christian Coppieters, sales manager corporate accounts bij Eneco, zijn PPA’s een gedroomd een-tweetje tussen leverancier en industrie. “Net zoals Borealis zetten grote bedrijven almaar sterker in op duurzame, hernieuwbare lokaal geproduceerde stroom. Zij hebben én grote volumes hernieuwbare energie nodig die ze vaak zelf niet kunnen opwekken én willen de zekerheid dat ze voor een periode van tien tot vijftien jaar over die groene stroom kunnen beschikken. Dat alles kunnen we hen bieden via een corporate PPA.”

“Trouwens, het gaat niet alleen om industriële ondernemingen. Ook overheidsinstanties met duurzame ambities sluiten zulke overeenkomsten af. Tussen de meer dan 25 corporate PPA’s die Eneco al heeft afgesloten in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, zitten er enkele met Nederlandse overheidsinstanties. In België nemen overheidsinstanties helaas nog een afwachtende houding aan, ook al hebben ze duidelijke duurzame ambities. Omdat de overheid alles in het werk moet stellen opdat België tegen 2030 zijn duurzame doelstellingen haalt, kan ze ook hier een belangrijke rol in spelen. Walk the talk zou ik zeggen.”

“Verder heeft de Europese Commissie eind november een ambitieus plan op tafel gelegd om de productie van hernieuwbare energie binnen Europa de volgende jaren op te drijven. Tegen 2030 moet de capaciteit van parken op zee vervijfvoudigen van 12 naar 60 gigawatt. Tegen 2050 moet dat zelfs dertig keer meer zijn dan nu: 300 gigawatt, dat is gigantisch. Om die plannen te realiseren, is dan ook bijzonder veel kapitaal nodig. De meeste van de huidige offshore parken zijn met subsidies gebouwd, maar die steun zal wellicht op termijn wegvallen voor nieuwe projecten. Corporate PPA’s zullen dus een belangrijk mechanisme worden om projectontwikkelaars en energieproducenten voldoende financiële zekerheid te geven om een project te realiseren. De groene energietransitie moet je samen aanpakken. Daar heb je partners zoals Borealis voor nodig: zij helpen mee de energietransitie te versnellen.”

Een bos van windmolens

Om tegen 2030 voor de helft hernieuwbaar te draaien, heeft Borealis ondanks drie PPA’s nog heel wat investeringswerk voor de boeg. “Omdat hernieuwbare energie, in tegenstelling tot fossiele en nucleaire energie, niet altijd beschikbaar is, moet het gegarandeerde aanbod doorgaans groter zijn. Het maakt dat we, uitgedrukt in windmolens, op Europees niveau in totaal op zoek zijn naar 200 turbines van 3 tot 5 megawatt. Daarvoor zijn nog een heel aantal PPA’s vereist. Dit is dus nog maar de start van ons traject. In Europa kiezen we overigens voor een spreiding en voor verschillende lokale opportuniteiten, om gestaag duurzamer te worden”, zo besluiten Zaman en El Kasmioui.

Toch is de groene energiedeal alleen niet zaligmakend: Borealis blijft naar eigen zeggen opteren voor een mix van PPA’s en eigen investeringen. El Kasmioui: “We leggen niet al onze eieren in één mand. Lokaal blijven we onverminderd uitkijken naar opportuniteiten Zo hebben we nog enkele grote zonneparken in de steigers staan verspreid over onze Europese sites. Dichter bij huis hebben we recent een waste-to-energy-centrale in gebruik genomen in Beringen, waar niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval verwerkt wordt tot stoom en elektriciteit. Tegelijk hebben we in elk van onze sites doorgelicht waar en hoeveel zonnepanelen we op de daken kunnen plaatsen. Het mag duidelijk zijn dat het ons menens is.”

Eneco organiseerde in december 2020 een online rondetafeldebat over het belang van corporate PPA’s voor de energietransitie. Energie-experts van Eneco, Borealis, essenscia en Norther schoven mee aan tafel. Bekijk de samenvatting van het debat hier.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!