"CO2-opslag onder Noordzee technisch haalbaar en kosteneffectief"

Met het project Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage – kortweg Porthos – zetten Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland in op de afvang, het transport en de opslag van CO2 uit de Rotterdamse haven. De haven is momenteel een van de grootste CO2-producenten van Nederland, verantwoordelijk voor 20 procent van alle CO2-uitstoot van het land.

Lien Moris | 10 april 2018
Waalhaven Rotterdam 2975676 1920

CO2 afvangen en opslaan - internationaal afgekort met CCS, wat staat voor carbon capture and storage - is een manier om de uitstoot van broeikasgassen naar de atmosfeer te verlagen. De haalbaarheid van CCS wordt wereldwijd onder meer verkend door de chemische sector, waterstofproducenten en raffinaderijen om op relatief korte termijn hun productieprocessen te verduurzamen. CCS wordt beschouwd als een tussenoplossing, een manier om de periode die nodig is om schone technieken zoals hernieuwbare energie, waterstof of kernfusie tot volle ontwikkeling te laten komen, te overbruggen.

Haalbaar en kostenefficiënt

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland hebben net een haalbaarheidsstudie afgerond waaruit blijkt dat het afvangen en transporteren van de CO2, en het opslaan ervan diep onder de Noordzee, technisch haalbaar is. Volgens de onderzoekers die de studie uitvoerden, zou het bovendien een kosteneffectieve maatregel zijn vergeleken met de andere maatregelen die bijdragen tot het realiseren van de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid.

De drie bedrijven hebben onderzocht of op basis van techniek, marktsituatie, milieu, kosten, beleid en maatschappelijke acceptatie een volgende stap in het project gezet kan worden. Die verkenning is positief uitgedraaid. De komende maanden buigen de partners zich over de verdere financiële en technische onderbouwing van het project.

5 miljoen ton CO2

De geplande infrastructuur zal bestaan uit een verzamelleiding door het havengebied waar bedrijven op kunnen aansluiten voor de levering van door hen afgevangen CO2. Die CO2 zal deels gebruikt worden door de glastuinbouw in Zuid-Holland om planten in kassen sneller te laten groeien. Het overgrote deel gaat per pijpleiding naar een leeg gasveld onder de Noordzee, zo'n 25 kilometer voor de kust. Daar wordt de CO2 in de diepe ondergrond onder de zeebodem gepompt, in het afgesloten reservoir van zandgesteente waar zich vroeger aardgas bevond. In het reservoir zou jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kunnen worden opgeslagen.

Andere klimaatmaatregelen ontoereikend

Nederland zet in op een hele reeks maatregelen om de klimaatdoelen te realiseren, zoals een sterkere groei van groene energie, inzet van restwarmte en geothermie, maar ook verdere isolatie van gebouwen, efficiëntieverbetering in de procesindustrie, recyclage en het sluiten van kolencentrales. "Die maatregelen zullen echter niet voldoende zijn om aan de reductie-doelstellingen van 2030 te voldoen", zo communiceert de Haven van Rotterdam. "Daarom heeft de overheid ook nadrukkelijk gekozen voor de inzet van opvang en opslag van CO2."

Bron: Port of Rotterdam

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!