Plus Bermgras als grondstof voor papier

In Nederland wordt een innovatieve technologie uitgetest om bermgras te verwerken tot vezels voor de productie van karton. Het inspireerde De Vlaamse Waterweg NV om een project op poten te zetten om ook het bermgras langs onze (water)wegen een tweede leven te geven. Het verkennend onderzoek is achter de rug en ook in ons land heeft de technologie potentieel.

Lien Moris | 11 april 2018
River 2708603 1920

Het Nederlandse project ‘Van berm tot bladzijde’ heeft als doel om gemaaid gras uit wegbermen om te vormen tot grondstof voor de productie van papier. Houtvezels worden al decennia gebruikt voor de fabricage van papier en karton, vezels uit gras zijn onontgonnen terrein. De innovatieve technologie komt uit de koker van NewFoss; papierfabrikant Parenco heeft intussen de eerste testen uitgevoerd. “We zouden ons verpakkingspapier - het papier waarmee kartonnen dozen worden gemaakt - voor 10 procent uit gras willen vervaardigen”, aldus directeur Raymond Jolink in De Standaard. Parenco wil de kringloop zoveel mogelijk sluiten. “Om 1 ton vezels te bekomen, heb je 4 ton bermgras nodig. Van het bijproduct is het mogelijk om biogas te maken. Dat zou allemaal binnen ons bedrijf kunnen.”

Marktbevraging

De Vlaamse Waterweg NV en haar partners houden al langer hun ogen open voor dit soort innovaties. Projectleider Piet Thys van De Vlaamse Waterweg NV: “Het project in Nederland toont aan dat een case om bermmaaisel als grondstof voor papier te gebruiken, realistisch is. Daarom hebben we begin vorig jaar het project ‘Bermstroom’ opgestart, dat enerzijds op zoek gaat naar een nuttige toepassing voor bermgras en anderzijds inspeelt op de stijgende vraag naar papier. Bermstroom is intussen goedgekeurd als innovatieve overheidsopdracht. We zullen nu een marktbevraging organiseren om alle spelers die een mogelijke technologie aanbieden de kans te geven om in te tekenen. Verschillende partijen hebben ons al laten weten dat ze geschikte technologie in huis hebben.”

Demodag

Omdat de Vlaamse papierindustrie vooral met hoogwaardig grafisch papier werkt, reikt de ambitie van Bermstroom verder dan karton. “Daar komen nog een aantal uitdagingen bij kijken, niet alleen op het vlak van de papierproductie, ook wat betreft grondopslag, hoe er gemaaid moet worden ... Grosso modo weten we het allemaal wel, maar op al die vlakken kunnen er nog verbeteringen gebeuren”, vertelt Piet Thys.

“We zijn nu een demodag aan het voorbereiden. Op die dag willen we duidelijk maken wat onze doelstellingen zijn en vragen we van alle geïnteresseerden input om tot een concrete opdracht te komen.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.