Plus Bemalingswater krijgt sleutelrol in nieuwe droogtestrategie

Elke dag verdwijnen miljoenen liters opgepompt grondwater van bouwwerven in de riolering. De stad Antwerpen onderzoekt hoe bemalingswater bewaard en hergebruikt kan worden om periodes van droogte te overbruggen. Ook andere steden, zoals Brussel en Hasselt, bekijken de mogelijkheden.

Katleen Put | 14 mei 2020
Bouwwerf Grondwater

Elke zomer zakt het waterpeil in de stad Antwerpen naar zorgwekkend lage niveaus. Op sommige plaatsen zit het grondwater meer dan 6 meter onder de grond. De hoge verhardingsgraad in de stad en het oppompen van grondwater op bouwwerven doen het waterpeil nog verder zakken, en ook de klimaatopwarming doet een duit in het droogtezakje. Daarom liet de stad een droogtestudie uitvoeren om na te gaan hoe ze slimmer met water kan omgaan.

Bemalingsstrategie

Op basis van de gedane droogtestudie gaat Antwerpen maatregelen uitwerken die een oplossing bieden voor droogte en waterschaarste.

  • Met een gerichte bemalingsstrategie kan bemalingswater - grondwater dat wordt opgepompt om bouwwerven droog te houden - bewaard en hergebruikt worden, bijvoorbeeld om stadsparken te bevloeien en stadsvijvers bij te vullen. Herinfiltratie kan onder meer bevorderd worden door rioolleidingen te verbinden met publieke groene zones.
  • Antwerpen onderzoekt ook de mogelijkheid om een onthardingsfonds aan te leggen. Dat fonds kan bijvoorbeeld onthardingsmaatregelen op het openbare domein financieren, of premies uitkeren aan bedrijven of particulieren om hun terreinen te ontharden. Op die manier kan regenwater vlotter in de ondergrond dringen.
  • Tot slot wil de stad een slim gebruik van regenwater stimuleren, om de vraag naar kostbaar drinkwater te verminderen. Antwerpen stimuleerde individuele regenwaterputten al via de Bouwcode en met premies van het Ecohuis. Nu wordt ook de aanleg van collectieve regenwaterputten verder onderzocht.

Bouwsector sensibiliseren

Voor zijn concrete bemalingsstrategie kan Antwerpen misschien inspiratie opdoen in Brussel. Daar wil de vzw NoWayBack leidingwater besparen door opgepompt grondwater beschikbaar te maken voor allerlei toepassingen. In het waterproject Opensource.Brussels tekent de vzw een drie-stappenplan uit:

  • Sensibiliseren van potentiële aanbieders en gebruikers van opgepompt grondwater. Aan de aanbodzijde gaat het vooral over bouwheren, aannemers en vastgoedbeheerders. De vraag kan uitgaan van burgers, groendiensten, buurttuinen, bedrijven die spoelwater nodig hebben…
  • Een technische opstelling ontwikkelen die bruikbaar grondwater uit een (tijdelijke of permanente) bemalingsinstallatie beschikbaar maakt voor meerdere toepassingen.
  • Een applicatie ontwikkelen die het netwerk van tijdelijk en permanent beschikbaar grondwater in kaart brengt voor potentiële afnemers.

Samen met De Watergroep, Aquafin NV, UHasselt, Stad Hasselt en bouwbedrijf Democo NV werkt NoWayBack in Hasselt aan een concreet proefproject rond bemalingswater. Het doel: een lokaal marktonderzoek uitvoeren en een eerste prototype van een mobiele waterkraanopstelling ontwikkelen en testen. Dat zou gebeuren op één werf in Hasselt, met een uitgebreide groep van afnemers, onder wie ook landbouwers. De partners dienden samen de projectaanvraag Opensource.Hasselt in bij de jongste projectoproep van Vlaanderen Circulair.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.