Partnerinterview

Plus Aquafin maakt biomethaan van afvalwater

Sinds eind september zit er in het aardgasnet biomethaan gemaakt van huishoudelijk afvalwater. Voorlopig wordt het nog maar op één site van Aquafin geproduceerd, in Antwerpen-Zuid. Volgen er nog meer?

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine december 2021
Inès Aoun | 13 december 2021
Aquafin Jonathan Ramael 41
©Jonathan Ramael

Huishoudelijk afvalwater, rioolwater dus, zuivert Aquafin doorgaans in twee stappen. Eerst mechanisch, via roosters. Daarna voeden micro-organismen zich met de opgeloste vuildeeltjes. De micro-organismen zwellen aan, waardoor er een overschot aan slib ontstaat. Christel Van Moer, projectmanager Innovatie bij Aquafin: “Dat slib gaat in een vergistingstank, waar het vooraf opgewarmd wordt tot bijna 40°C. Het ruwe biogas dat bij de vergisting vrijkomt, zetten we met een warmtekrachtkoppeling om in groene stroom en restwarmte. Een deel van die restwarmte gebruiken we om het slib te verwarmen.”

De kringloop is dus al gesloten, maar dat belet Aquafin niet om te experimenteren met een nieuwe methode. “In plaats van het ruwe biogas om te zetten in groene stroom en warmte wordt het opgezuiverd tot biomethaan.” Dat gas is een duurzaam alternatief voor aardgas.

The making of

Hoe gaat het precies in zijn werk? “Het slib warmen we nog steeds op om er ruw biogas van te maken. Verwarmen doen we voorlopig nog door een deel van het biogas te verbranden. In de toekomst zullen we daarvoor een warmtepomp installeren. Het geproduceerde biogas gaat dan via pijpleidingen naar de membraaninstallatie die beheerd wordt door het Nederlandse bedrijf Bright Biomethane. Zij zuiveren het dan op tot biomethaan.”

De opzuivering gebeurt door het biogas eerst af te koelen om condensaatwater af te voeren. De onzuiverheden worden met actieve-koolfilters verwijderd en het gas wordt gecomprimeerd. Met verschillende membranen worden de CO2- en methaanmoleculen van elkaar gescheiden.

Met het CO2 wordt voorlopig niets gedaan. “Daarvoor is het geproduceerde volume te klein. Maar als we meerdere installaties bouwen, kunnen we het Christel Van Moer (Aquafin) aanbieden aan gasleveranciers voor industriële en medische toepassingen. Of aan glastuinbouwbedrijven in de buurt.” Die sector is vragende partij, want planten hebben extra CO2 nodig om optimaal te groeien.

“Vanuit de membraaninstallatie van Bright Biomethane stroomt het gas naar de injectie-unit van netbeheerder Fluvius. Eerst controleert Fluvius nog eens de kwaliteit. Het voegt ook een gasgeur toe, want biomethaan is geurloos waardoor je lekken niet opmerkt. Als dat gebeurd is, verdwijnt ons biomethaan in de leidingen, op weg naar huizen en bedrijven. Gemiddeld pompen we zo’n 60 kubieke nanometer per uur in het net.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.