App voorspelt geluidshinder van windturbines

Ingenieursbureau Arcadis ontwikkelde een app die het geluidsniveau en de slagschaduw van windturbines kan voorspellen. De software houdt rekening met actuele weersvoorspellingen en omgevingsfactoren. De app werd al met succes getest in Nederland.

Koenraad Coel | 26 februari 2020
Arcadis App
De app presenteert heel wat informatie op een gebruiksvriendelijke manier.

De app maakt een 48-uurs hinderverwachting toegespitst op de woonplaats van de gebruiker. Ze voorspelt het geluidsniveau en de slagschaduw van de windturbines op een schaal met zeven gradaties en berekent de verwachte energieopbrengst. Ze gebruikt daarvoor actuele, hoge resolutie weersverwachtingen, de eigenschappen van de turbine zelf en omgevingsfactoren zoals de nabijheid van een drukke autoweg. Zo kunnen gebruikers zien hoe het geluid van de turbines zich verhoudt tot zulke omgevingsgeluiden. Met de app kunnen ze ook aangeven in welke mate ze hinder ondervinden.

2  Geluidsverwachting Tov Omgevingsgeluid
De app toont de verhouding tussen omgevingsgeluid en het geluid van de windturbines.

Minder hinder

De feedback van omwonenden gebruikt Arcadis om een beter inzicht krijgen in de rol van weersomstandigheden en omgevingsfactoren bij de beleving van hinder. Zo kunnen ze mogelijke hinder beter voorspellen en efficiëntere maatregelen nemen. Een uitbater kan bijvoorbeeld een windmolen afremmen op momenten dat de windrichting het geluid voor nabije woningen versterkt. Tegelijk moet de app zelf ook de beleving van hinder verminderen. "Door onvoorspelbaarheid wordt het geluid als extra hinderlijk ervaren", zegt Erik Koppen, consultant Geluid & Windenergie van Arcadis: “Bovendien geeft de feedbackoptie mensen een gevoel van controle.”

Getest in Nederland

Het systeem wordt al twee jaar met succes getest nabij een windpark van Innogy in Nederland. De omwonenden gaven aan nauwelijks enige hinder te ondervinden, weliswaar omdat het achtergrondgeluid van het verkeer de turbines meestal overstemde. Innogy is alvast van plan om de app ook voor haar nieuwe windparken in te zetten. Het zal dan op basis van de ontvangen feedback een jaarlijks geluidsmatigingsplan opstellen.

In principe zal de app bruikbaar zijn in heel België, maar ze moet wel per windpark ingesteld en opgevolgd worden. Op dit moment voert Arcadis daarover gesprekken met exploitanten om in de loop van het jaar de eerste samenwerkingen op te starten.

Bron: Arcadis.com

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!