Plus 4 miljoen voor projecten die waterschaarste aanpakken

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert vier miljoen euro in innovatieve projecten die waterschaarste in droogteperiodes moeten inperken. De proeftuinen richten zich voornamelijk op water(her)gebruik en het aanleggen van een strategische watervoorraad.

Ellen Vervoort | 9 januari 2020
Ivan Bandura Ac97 Oq Awdvg Unsplash

De Vlaamse Regering wil innovatief en duurzaam watergebruik aanmoedigen en steekt initiatieven die zich wapenen tegen nieuwe periodes van droogte een handje toe. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begeleidt de acht projecten die de subsidie van Vlaanderen ontvangen.

Circulair denken

Een van de initiatieven spitst zich toe op de waterzuiveringsinstallatie in Olen (WZI) dat het afvalwater van vier voedingsbedrijven in de regio (slachtafvalverwerker Oleki, slachthuis Vanlommel, voedingsbedrijf Plukon en Frozen Fresh Petfood) zuivert en loost. Riet Cornelissen van het Mechelse waterzuiveringsbedrijf Pantarein Water, volgt dat project op: “Samen met WZI Olen werken we aan efficiëntere technologieën waarmee de installatie zowel hoogwaardig als laagwaardig water kan aanbieden. Het is de bedoeling dat het zuiveringswater zoveel mogelijk terug naar de voedingsbedrijven stroomt.”

Als de waterzuiveringsinstallatie is aangepast, kunnen de bedrijven het hoogwaardig effluent van drinkwaterkwaliteit opnieuw als proceswater gebruiken. Ook het laagwaardig effluent kan voor allerlei toepassingen worden ingezet. Zo plant Vanlommel er zijn vrachtwagens mee te reinigen en omliggende landbouwbedrijven kunnen het overige water gebruiken voor irrigatie.

Vijf jaar

In Oudenaarde vormt voormalig textielbedrijf Balta zijn voormalige waterzuiveringsinstallaties om tot een bufferbekken voor regenwater voor omliggende landbouwbedrijven. In Ninove werken vier partijen samen om het regenwater van hun daken te verzamelen en te bufferen. Ze gaan na of een verdere zuivering tot drinkwaterkwaliteit interessant is voor de verschillende partners. In Limburg wordt een klassieke drainagesysteem omgevormd tot peilgestuurde drainage om waterconservering te bevorderen en verdroging in landbouwgebied tegen te gaan.

Andere projecten die een subsidie ontvangen, gaan over slim regenwaterbeheer van glastuinbouwbedrijven in Duffel, irrigatiesystemen in Langemark-Poelkapelle, innovatieve waterzuivering in Edegem en collectieve zuivering in Keiberg-Vossem. De projecten moeten binnen de vijf jaar gerealiseerd zijn.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.